Provincie Noord Brabant (eigenaar N264) probeert op slinkse manier de bevolking van St. Hubert te misleiden om op een goedkope manier de verkeersproblemen te lijf te gaan terwijl het enkel verdoezelen is van het hoofdprobleem: er wordt gewoonweg teveel doorgaand verkeer door de kern van het dorp geperst.

Met 15000 voertuigen per 24 uur (werkdagen) zit het dorp al tjokvol en de jaarlijkse toename zal ervoor zorgen dat dit richting de 17.500 zal gaan. Dit maakt de huidige problemen m.b.t. de leefbaarheid in het dorp alleen nog maar groter.

Uitbreiding logistieke bedrijvigheid op industrie - terreinen Veghel, Uden, Mill en Haps zorgt voor een verder aanzuiging van vrachtverkeer en de samenhangende uitbreiding van werkgelegenheid eveneens voor meer verkeer. De provincie is daarom vooral gebaat bij een goede onbelaste doorstroming en daarom wordt de N264 overal geoptimaliseerd voor nog meer verkeer!

De provincie wil wel overlast van landbouw - voertuigen aanpakken: waarom? Een ieder die in dit landelijk gebied woont weet dat dit inherent is aan de zaaitijd en oogsttijd, de rest van het jaar is het een incidenteel voertuig. Wel belastend voor het dorp is het vele vee - en mesttransport wat door het dorp gaat want dit gaat wel het gehele jaar door.

De gebruikte data van het uitgevoerde onderzoek dateren van 2008: hiermee wordt het beeld geschetst dat het wel meevalt met de problemen (geluid, fijnstof, oversteekbaarheid, aantal voertuigen, veiligheid bij verlaten particuliere erven). Deze cijfers zijn 10 jaar oud, precies van een periode waarin de economische bedrijvigheid al aan het afnemen was (crisis 2008) en absoluut niet relevant voor de huidige hoog - conjunctuurtijd.

Haps als voorbeeld: bij aanvang veel weerstand tegen de randweg en wat blijkt nu, de protesten zijn op een enkeling na verstomd en men is vooral in de dorpskern erg blij met de leefbaarheid die nu weer prettig te noemen is. Veel minder auto’s door de kern (was 15.000, nu nog 3000 per werkdag) en men voelt men zich veiliger!

Genoemde mogelijke maatregelen waarbij de huidige weg dwars door St. Hubert blijft fungeren als hoofdweg zijn enkel slecht doordachte voorstellen welke aan gevolgbestrijding doen i.p.v. het aanpakken van de bron van het probleem.

Ander punt is dat aanwonenden niet persoonlijk betrokken zijn door de provincie bij de plannen want zij zijn degenen die direct te maken krijgen met de evt. geschetste veranderingen aan de huidige weg. Ook rept de provincie over “géén breed draagvlak” voor een randweg. Ook hier wordt de plank misgeslagen: dit is niet gebaseerd op feiten maar niets meer dan een aanname.

Kortom: de provincie maakt zich volstrekt belachelijk met deze amateuristische aanpak van de N264 door St. Hubert en de inwoners van St. Hubert zijn de dupe!! Ook de Gemeente Mill & St. Hubert speelt géén nette rol door zich afzijdig te houden en komt niet op voor dit grote probleem in hun kerkdorp. Allemaal zeer betreurenswaardig en het lijkt of er bewust zo gehandeld wordt om de tijd in het voordeel te laten werken: er komt een dag dat het proces onomkeerbaar is en dan zit St. Hubert nog generaties lang opgescheept met een onaanvaardbare hoeveelheid verkeer wat iedere dag weer door het dorp geperst wordt en het dorp beetje bij beetje steeds onleefbaarder maakt...

Afzender, Aantal omwonenden van de Pastoor Jacobsstraat N264

Huub Schuurmans, Hans Brouwers en Henri van de Pol