Door Elly Meijnders - Ed Derks van de Vereniging ZorgSchakel Sint Hubert is een geboren en getogen Sint Hubertenaar. Hij is voorzitter van deze vereniging.

Naast zijn werk bij Interpolis heeft hij deze drukke vrijwilligersbaan en praat daar met verve over. Ik ben bij hem thuis te gast. Hoe kwam hij erbij om dit werk te gaan doen?

Ed: “Ik ben 19 jaar voorzitter geweest van de Jachthoorn. Toen kwamen de veranderingen in de Wmo en er waren wat mensen om mij heen in paniek. Ik wilde mij toen wel gaan verdiepen in de zorg coöperaties. Heb even een half jaar niets gedaan in het vrijwilligerswerk. Toen in het kader van het Leefbaarheidsbudget subsidie aangevraagd en € 15.000,-- gekregen. Wij hebben een werkgroep geformeerd bestaande uit zo’n 6 tot 7 mensen. En we hebben de contouren van de coöperatie uitgewerkt. In twee bijeenkomsten hebben wij de behoefte naar een dergelijke coöperatie onderzocht”.

Ik was stomverbaasd dat je zo snel zoveel vrijwilligers kon krijgen.

Ed grijnst naar me: “Die bijeenkomsten zijn enorm goed bezocht. Er kwam een volmondig ja vanuit de bezoekers. Het “Eetpunt” was er toen al, ja dat klopt. Wij hebben dat ook onder onze hoede genomen. Wij hebben toen gelijk doorgepakt met de zorg coöperatie. Ons motto is altijd geweest: “wegens succes uitbreiden”. Maar nog steeds gaan wij ermee door om mensen eerst te vragen naar de behoefte voordat wij een nieuwe activiteit doen”.

Wat voor activiteiten heeft de ZorgSchakel zoal?

“Wij hebben twee keer per week het ontmoetingscentrum in de Jachthoorn open, op maandag- en vrijdagochtend van 10 tot 12.00 uur. Ja, dat loopt goed. Er komen zo’n 25 mensen per ochtend. Dan hebben we één keer per maand een activiteiten middag. Voorbeeld? Nou, wij hebben net een middag gedaan met oud Hollandse spellen. Daar hebben 17 personen aan meegedaan, voor herhaling vatbaar, vonden ze. Maar we kunnen ook bloemschikken of een film draaien. Wij hebben een klussendienst, een computer hulp dienst en een openbare boekenkast waar je gratis een boek kunt lenen”. O, en wat ik zelf leuk vind, we hebben nu een duo fiets. Die staat nog hier gestald, in het voorjaar gaan we daar echt publiciteit voor maken”.

Heb je dan zoveel vrijwilligers, Ed?

Ed zwaait met zijn koffiekopje: “Wij zijn dik tevreden over het aantal gedreven vrijwilligers. Het is moeilijk om vrijwilligers voor bestuursfuncties te krijgen. Maar een activiteit, daar krijg je wel mensen voor. Ik moet zeggen: Ik heb een topbestuur, mensen van rond de 50/64 waar ik niet achteraan hoef te zeuren. De contacten met de leden zijn goed, wij hebben 4 of 5 nieuwsbrieven per jaar. Ja, wij doen veel digitaal. Wij zorgen ervoor goed op de hoogte te zijn van de actualiteiten. Bij gebleken behoefte pakken wij door, is die er niet, dan niet. En wij hebben regelmatig gesprekken met Sociom, Pantein en de gemeente. Ik zal je zeggen: hier zit een blije en trotse voorzitter van de ZorgSchakel in Sint Hubert”.