Foto: Nel van Duren

Voor het 2de achtereenvolgende jaar traden dinsdag 18 december jl. een aantal leerlingen van de gezamenlijke muziekopleiding van Muziekverenigingen St. Willibrord Mill, Amicitia Langenboom en Ons Genoegen St. Hubert op voor de vele bezoekers en de vrijwilligers van het Taalcafé.

Het thema van deze bijeenkomst was Kerstmis. Het kerstverhaal werd voorgelezen. Als verrassing voor alle bezoekers van het Taalcafé kwamen enkele leerlingen van de muziekvereniging St Willibrord deze kerstbijeenkomst met mooie herkenbare kerstmuziek opvrolijken.

Taalcafé

Op 23 mei 2017 werd het eerste Millse Taalcafé geopend door wethouder Erik van Daal. Vrijwilligers Ben Hamers en Nel van Duren hebben het initiatief in samenwerking met Sociom en Bibioplus Mill opgezet. Taalcafé is een 2-wekelijkse bijeenkomst voor anderstalige medeburgers in onze gemeente. Hierbij zijn vele vrijwilligers betrokken. Het doel is kennismaken met de Nederlandse taal, onze cultuur en tradities.