De Pastoor Jacobsstraat, de N264, staat al lange tijd op de agenda van de Dorpsraad Sint Hubert. De werkgroep N264, opgericht in 2009, is na de start van de Dorpsraad als werkgroep onder de Dorpsraad gaan werken.

Middels diverse gesprekken met het college van B & W, de verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie, ambtenaren en onderzoeksbureaus heeft de Dorpsraad deze problematiek aan de orde gesteld en ook continu het proces bewaakt. Daarbij staat een rationele aanpak en het faciliteren van inwoners waar nodig is voorop. Het organiseren van voorlichtingsavonden voor alle geïnteresseerden is hiervan een onderdeel. De Dorpsraad is ook verontrust over de hoeveelheid vrachtverkeer en de leefbaarheid van Sint Hubert. Een deel van de onrust bij inwoners van Sint Hubert berust op onduidelijkheid en gebrek aan gedetailleerde informatie. De Dorpsraad heeft bij de provincie continu gehamerd op open en transparante communicatie maar dat is niet volledig opgevolgd.

De Dorpsraad wil nogmaals benadrukken dat het doel is om te streven naar een leefbaar Sint Hubert. De Dorpsraad heeft echter geen mening over welke oplossing gekozen dient te worden. Wel vraagt ze de provincie om onderbouwingen te geven en blijft de Dorpsraad het proces nauwlettend volgen. De Dorpsraad zal sturen/communiceren waar nodig en geeft onvolkomenheden door aan de gemeentelijke en provinciale politiek om aandacht te blijven vestigen op de problematiek in Sint Hubert.

Informatie

Op deze link zijn diverse documenten in te zien. De Dorpsraad is in overleg met de provincie om ook het definitieve onderzoeksrapport met onder meer de vier onderzochte varianten van de N264 geplaatst te krijgen. Dit rapport en ook het huidige aantal verkeersbewegingen zullen binnenkort openbaar zijn.

De participatiegroep waar dorpsbewoners zich voor hebben aangemeld gaat van start om samen tot verbeteringen van de N264 in de bebouwde kom te komen.

De Dorpsraad sluit ook hierbij aan als procesbewaker. Onlangs heeft ze met de actiegroep ‘De weg moet weg’ gesproken, zoals voorheen met de werkgroep ‘Geen vrachtverkeer’ en voorziet hen van noodzakelijke informatie en feiten voor zover die de afgelopen jaren zijn verzameld en onderzocht.

De provincie kiest er voor om de herinrichting van de kom en de herinrichting van het traject Sint Hubert - Haps als twee verschillende projecten te beschouwen die qua tijdsplanning niet parallel lopen zodat de overlast in de bebouwde kom zo snel mogelijk verminderd wordt. Gezien bestemmingsplanwijzigingen zal het traject Hapseweg meer tijd vragen.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij één van de leden of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De volgende vergadering van de Dorpsraad is gepland op 12 februari. U bent van harte welkom op het openbare deel van 20.00 tot 20.45 uur in gemeenschapshuis De Jachthoorn.