Diny van de Linden en Truus Olçay in de Huiskamer in de Wester.

Door Elly Meijnders - De Huiskamer heeft haar standaard activiteiten elke vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in wijkaccommodatie De Wester, Havikstraat 1, 5451XG Mill.

Een kans voor mensen uit Mill die behoefte hebben aan meer sociale contacten, fysiek misschien wat moeite hebben om hun eigen boontjes te doppen, of mensen die behoefte hebben aan meer gezelligheid in een huiselijke omgeving. Ik had een gesprek met de werkgroep leden Truus Olçay en Diny van der Linden.

Truus: “De Huiskamer is leuk om te organiseren. Maar wij zouden het fijn vinden als er meer mensen binnen lopen op onze vrijdagen. Niets is verplicht, je kunt gewoon kaarten, een spelletje doen, sjoelen of biljarten. Maar gewoon komen koffie drinken is ook prima. Ja, ik vind het organiseren fijn om te doen. Wij zijn veel te enthousiast om te stoppen met dit werk”.

Diny: “En ik doe veel administratief werk, ik zit nu eenmaal graag achter de computer. Ja, dat doe ik meestal thuis. Ik stuur bijvoorbeeld de roosters rond naar de vrijwilligers. Ook wij kunnen nog steeds groeien in een functie. Dat vind ik weer leuk”.

Truus: “Harry van de Linden is hier nu iedere vrijdagmorgen met vier mensen aan het biljarten. Ja, ik vind het ook knap van hem. Het zijn mensen die niet bij een gewone biljartgroep kunnen aansluiten. En ze drinken tussendoor koffie in de Huiskamer. Eerst maar eens zien hoe het loopt, dan vinden we vast weer eens iemand die dat ook wel leuk vindt en Harry kan aflossen”.

De laatste vrijdag van de maand doen jullie in de middag toch wat bijzonders?

Truus reageert enthousiast: “Dat loopt heel goed, die maandelijkse themamiddagen. We hebben nu 22 februari Gerty Jansen van “Dansend in balans” die een middag gaat bewegen met de bezoekers op muziek. Wij hebben zelf ook creatieve vrijwilligers die leuke dingen doen met de mensen.

Diny vult aan: “Wij hebben een liederentafel gedaan, herfststukjes maken, kienen, kerststukjes maken, presentatie van “oud Mill” door Hub Verstraten, we zijn nog niet uitgeput.

Vervolgens spuien wij met z’n drieën ideeën en Truus maakt gauw een lijst.

Truus geeft tenslotte een dringende boodschap: “Mensen hebben voor onze vrijdagen geen indicatie nodig. Gewoon binnen lopen, je hoeft niet de hele dag te blijven. En als je met z’n vieren wilt kaarten, kom dan een kaartje leggen in de Huiskamer, hoef je ook geen koffie thuis te zetten. De deelname is gratis, voor de koffie vragen wij een Euro. Je hoeft maar 1 kopje te betalen, wij schenken koffie tot de pot leeg is. Mensen hoeven zich niet eenzaam te voelen en een mantelzorger kan op die manier ook eens worden ontlast. We hebben soms het gevoel dat mensen snel naar een zorgboerderij of Sociom worden verwezen. Ik zou zeggen, sla ons niet over, laat ze eerst een poosje naar de Huiskamer komen”.