Foto: Cockie Kremers

Terwijl op tal van plekken kerken sluiten of een andere bestemming krijgen, gaat men binnenkort financieel investeren in een renovatie van de kerk in Sint Hubert.

Om dit kerkgebouw, wat ruim 560 jaar oud is te behouden voor de toekomst, krijgt het dit jaar een nieuw leiendak. Ook de verwarmingsinstallatie zal vervangen worden. “De ruim honderdduizend euro die gemoeid zijn met deze renovatie is een verantwoorde uitgave,” vertelt Wim Prinssen. “Het is het oudste kerkgebouw in onze regio. Door de 250 zitplaatsen heeft de kerk ook het juiste formaat en voorziet het anno 2019 nog steeds in een grote religieuze behoefte.”

Wim Prinssen heeft namens Sint Hubert zitting in het bestuur van parochie eenheid De Goede Herder. Onder dit samenwerkingsverband vallen Mill, Langenboom, Sint Hubert, Wilbertoord en Haps. “De Goede Herder is een overkoepelende eenheid, maar elke vroeger zelfstandige parochie is verantwoordelijk voor de eigen kerk en het onderhoud daarvan. Daarom gaat het geld wat inwoners via Kerkbalans (in het verleden gezinsbijdrage) betalen ook altijd standaard naar de eigen dorpskerk.” Wim vertelt dat daar soms onduidelijkheid over is. “Dat komt omdat we werken met een algemene naam, maar elke locatie heeft zijn eigen rekeningnummer. Dus wat de Sint Hubertse inwoners als donatie naar ons overmaken, komt ook echt bij ons terecht en besteden we hier lokaal aan de kerk.”
Dit jaar kan de kerk in Sint Hubert wel wat extra’s gebruiken, gezien de op stapel staande renovatie. Deze staat ook in het 10-jarig onderhoudsplan van de kerk. We weten daardoor dat de kerk er daarna weer in flink aantal jaren tegen kan.

“Deze kerk is qua gebouw zeer vitaal en heeft een historische waarde,” vertelt Peter v.d. Hoogen. Hij is lid van de locatieraad (voorheen kerkbestuur) in Sint Hubert en mede verantwoordelijk voor het onderhoud van de kerk. “Door die historische waarde valt deze onder de regie van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en dus Monumentenzorg, in dit geval heet dat Monumentenwacht. Zij doen jaarlijks inspecties en als locatieraad moet je hun adviezen rond technisch onderhoud opvolgen.”

Het vervangen van het leiendak stond al wat langer op zowel het verlanglijstje van de locatieraad als op de onderhoudsplanning. Peter: “Een tijdje geleden hebben we te maken gehad met wat vandalisme, wat jongeren zijn op het dak gekropen en daarbij zijn wat leien gebroken. Bij het vervangen van die gebroken leien bleek dat de rest van het dak echt slecht was, nog slechter dan we dachten. In overleg met Monumentenwacht en de Rijksdienst is besloten dit nu ook aan te pakken en te vervangen.” Een deel van de kosten zal als Rijkssubsidie vergoed worden, maar nog een substantieel deel zal uit de eigen middelen van de Sint Hubertse kerk moeten komen.

Ook de verwarmingsinstallatie zal dit jaar vervangen worden. Wim: “Dit is echt een verouderde installatie met luchtverwarming. Een tijdje geleden is deze tijdens de vrieskou ook al eens uitgevallen. Onlangs kregen we een flink bedrag gestort uit de erfenis van een overleden inwoner. Van dat bedrag kunnen we nu de nieuwe verwarmingsinstallatie aanleggen.” Peter en Wim hopen dat inwoners via Kerkbalans bereid zijn mee te betalen aan het in stand houden van het kerkgebouw. Wim: “De 650 huishoudens in Sint Hubert hebben onlangs een brief met folder hierover gehad. We hopen op veel positieve reacties. We kunnen een kerk natuurlijk alleen open houden bij voldoende draagvlak onder de bevolking, ook financieel. Deze kerk is immers eeuwen geleden door opofferingen van de inwoners gebouwd en sindsdien door latere generaties steeds onderhouden; en het is dus ook onze taak om dit gebouw weer door te geven aan een volgende generatie.”

Dagelijks open

De kerk in Sint Hubert is dagelijks van 10.00 uur tot 16.00 uur open. Peter: “Een jaar of acht terug is er een glazen wand geplaatst. Als men binnenkomt, gaan automatisch de lampen in de kerk aan en kan men door de glazenwand in de kerk kijken. Hier staan bankjes waar men rustig kan zitten en een kaarsje aan kan steken.”

Een TV-interview met Peter en Wim (gemaakt door Pieter Smits en Corné Kremers) over deze renovatie, is te zien bij de Lokale Omroep Mill en in de rubriek video op inmill.nl.