Intussen is duidelijk dat de Brabants provinciale uitgangspunten en cijfers voor de N264 verkeersstromen, over Hapseweg en Pastoor Jacobstraat in Sint Hubert fout en ondeugdelijk zijn. Het begint een Nederlandse ziekte te worden om met verouderde en niet correcte data te werken (Planbureau energierekening, KNMI Groningen aardbeving metingen, verkeersstromen N264).

Werken met verouderde gegevens leidt tot misleiding. Voor de N264 betreft dat 9.000 voertuigen per dag in plaats van 12.000, en, vooruitberekening 1,5 procent per jaar (gebruikt voor Hapse randweg, enkele Jaren geleden) moet intussen 2 a 3 procent per jaar zijn.

Een fout begin dus. Bovendien alle reden om de goed bedoelde overleg bijeenkomsten herinrichting Pastoor Jacobstraat (tijdelijk) uit te stellen of beter af te stellen tot dat de provinciale beleidsmakers hun zienswijze hebben herzien. Herzien op grond van de nu voor liggende gegevens is een noodzaak. Immers de start van het overleg inzake herinrichting Sint Hubertse deel van N264 tracé heeft geen draagvlak bij de aanwonenden. Weg met de weg is intussen een breed gedragen protest tegen de gang van zaken, het provinciale doordrukken van herinrichten in plaats van een rondweg, waardoor de leefbaarheid langs het N264 tracé wordt hersteld en voor de toekomst vastgelegd.

Stop zetten van de bijeenkomsten met herinrichting als doel voorkomt onnodige provinciale kosten, hinder, gevaar, verontreiniging, geluidsoverlast en aantasting van de leefomgeving. De aantallen voertuigen per dag zal slechts stijgen in komende jaren en dan zal alsnog de provincie besluiten om een rondweg aan te leggen. Dat te voorspellen vergt geen opleiding tot verkeersdeskundige.

Voor de belanghebbende aanwonenden daarom alle reden bij de provincie te gaan aandringen op een herziening van de betreffende N264 provinciale zienswijze.

Wijziging van de huidige N264 zienswijze is gelet op de onterechte uitgangspunten en cijfers, niet-correct en verouderd, dringend nodig, al was het maar om genoegdoening jegens de aanwonende bewoners te doen. Heroverwegen is in dat verband een kwestie van redelijkheid en verantwoordelijkheid.

Dat de Hapseweg intussen niet alleen bovenmatig druk en bijna ontoegankelijk is geworden vanuit de zijwegen en doorgang op het tracé vrijwel onmogelijk is, mag blijken uit een voorbeeld van afgelopen week. Er kwam een ambulancewagen vanuit Sint Hubert op weg naar de afslag A73 naar (ziekenhuis) Boxmeer. De verkeersdrukte in beide richtingen op de Hapseweg maakte het onmogelijk voor de ambulancewagen, ondanks luide sirene, te passeren. De weg stond aan beide zijden vol met vrachtwagens, letterlijk tot aan de verkeerslichten afslag A73. Pas daar kon de ambulancewagen door in de afslagbocht een vrachtwagen af te snijden, passeren.

De belanghebbenden doen nu een beroep op de organisatoren voor afgelasting van de komende werkgroep bijeenkomst herinrichting.

Daarnaast zal de actie De weg moet weg onder aandacht gebracht worden van de Commissaris van de Koning in Brabant. De weg moet weg is een initiatief van de bevolking, in het bijzonder van N264 aanwonenden. Dat is niet zo maar wat, dat is serieus, en zeker met als doel erger te voorkomen. De leefbaarheid voor de aanwonenden roept om prioritaire aandacht, voorkomen van een slechte ontwikkeling heeft haast. De verkeersstromen over de N264 worden met elke komende nieuwe dag meer ernstiger.

Belanghebbenden van de Hapseweg, mede ter publieke ondersteuning van De weg moet weg, het initiatief van buurtschap Tipstaart voor de N264, Pastoor Jacobsstraat en Hapseweg.