Op woensdag 3 april 10.00 uur wordt een winterlinde geplant op de hoek van de Schoolstraat en de Spoorstraat in Mill.

Daarmee wordt een begin gemaakt met inwilliging van een wens van de gemeenteraad om in de gemeente toekomstige, monumentale bomen te planten. Het belangrijkste doel is inwoners te betrekken bij hun leefomgeving en ook het welzijn van inwoners te bevorderen.

Motie

Op 6 juli 2017 nam de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert de motie ‘toekomstige, monumentale bomen’ aan. De door de fractie Algemeen Belang ’90 ingediende motie kreeg veel sympathie in de raad; hij werd unaniem aangenomen. De raad wil met de motie inwoners op een laagdrempelige manier betrekken bij hun woonomgeving. Daarbij komt, aldus de raad, dat bomen bijdragen aan een groene omgeving, in de zomer hittestress kunnen verminderen, CO2 kunnen vastleggen en een schuilplaats vormen voor diverse dieren. De opzet van de motie is ook dat inwoners samen met de gemeente zoeken naar locaties waar bomen geplant kunnen worden die daar lang kunnen blijven staan. De kosten van het planten worden gedekt uit het Investeringsfonds Ruimtelijke Kwaliteit.

Aanmelden

Inmiddels zijn door inwoners diverse plantlocaties aangedragen. Daarbij vielen helaas enkele locaties af in verband met leidingen of riolering in de ondergrond. Ook kwam het een enkele keer voor dat de locatie niet in eigendom was bij de gemeente of dat de locatie te krap bleek om de boom uit te kunnen laten groeien tot een ‘monumentale boom’.
Maar er blijven natuurlijk genoeg plekken over en daarom hoort de gemeente graag van inwoners waar die een toekomstige, monumentale boom willen zien. De gemeente doet daartoe een oproep. De locaties die zo in beeld komen, zullen worden uitgewerkt en hierover zal (ook via wijk- en dorpsraden) worden gecommuniceerd. En indien het om een geschikte, toekomstbestendige locatie gaat, zal er ook worden geplant.

Uitnodiging

De locatie op de hoek Schoolstraat/Spoorstraat is inmiddels optimaal ingericht zodat een duurzame ondergrondse (wortel)groeiplaats is verkregen. De groeilocatie en boom zijn aangedragen namens Buurtschap ‘Schoolstraat Mill’, door Cees Berends ‘Garden Artist’. De heer Berends gaat samen met wethouder Jos van den Boogaart, portefeuillehouder Openbare ruimte, de boom planten onder begeleiding van Van Gaal Groenvoorziening / Cultuurtechniek uit Langenboom. Het planten vindt plaats op woensdag 3 april a.s. om 10.00 uur. De pers is van harte welkom bij het planten van deze eerste ‘toekomstige monumentale boom’.