Foto: Peter Cornelissen

Afgelopen week is een winterlinde geplant op de hoek van de Schoolstraat en de Spoorstraat in Mill. Daarmee is een begin gemaakt met inwilliging van een wens van de gemeenteraad om in de gemeente toekomstige, monumentale bomen te planten.

Aanmelden

Inmiddels zijn door inwoners diverse plantlocaties aangedragen. Daarbij vielen helaas enkele locaties af in verband met leidingen of riolering in de ondergrond. Ook kwam het een enkele keer voor dat de locatie niet in eigendom was bij de gemeente of dat de locatie te krap bleek om de boom uit te kunnen laten groeien tot een ‘monumentale boom’.

Maar er blijven natuurlijk genoeg plekken over en daarom hoort de gemeente graag van inwoners waar die een toekomstige, monumentale boom willen zien. De gemeente doet daartoe een oproep. De locaties die zo in beeld komen, zullen worden uitgewerkt en hierover zal (ook via wijk- en dorpsraden) worden gecommuniceerd. En indien het om een geschikte, toekomstbestendige locatie gaat, zal er ook worden geplant.

Bekijk een door Pieter Smits video-verslag van het planten van deze eerste boom via de rubriek video hier op inmill.nl.