Door Elly Meijnders - Op maandagavond 15 april is er vanaf 19.30 uur een Alzheimer café in de recreatiezaal van Zorgcentrum Aldenhorst in Mill met als onderwerp “zolang mogelijk thuis blijven wonen”.

Ergotherapie kan heel goed helpen bij deze doelstelling. Ik zocht ergotherapeut Patricia Verstraten op in haar praktijk in Gezondheidscentrum de Schaafdries in Ravenstein. Patricia geeft die avond een presentatie over het onderwerp.

Sinds wanneer heb je hier je praktijk, Patricia?

“Sinds 1 oktober. Ik werk al 20 jaar in het Radboudumc als ergotherapeut. Een ergotherapeut adviseert en traint mensen die moeilijkheden hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Ik begon als twintigjarige en was toen al zeer geïnteresseerd in de ouder wordende mens. In het Radboud hebben we een richtlijn ontwikkeld voor ergotherapie bij dementie en hun mantelzorgers aan huis (EDOMAH). Dit bleek effect te hebben op zowel dementerenden als mantelzorgers. Bij mensen met dementie verbeterde o.a. hun vaardigheden en dag invulling. Bij de mantelzorgers verbeterde hun draagkracht, dus hoe zij om kunnen gaan met de gevolgen van dementie. Wij hebben de laatste 10 jaar zo’n 500 ergotherapeuten uit heel Nederland opgeleid om met deze richtlijn te werken”.

Dat klinkt als een inspirerende werkomgeving?

“Dat klopt, maar het heeft me een beetje dwars gezeten dat ik geen mensen met dementie en hun mantelzorgers in hun eigen woonomgeving kon begeleiden. Nu ik mijn eigen praktijk heb, lukt dit wel. Ergotherapie wordt vergoed door de zorgverzekering. Ik zie mensen met valrisico, ik help mensen om hun dagelijkse activiteiten weer zo zelfstandig mogelijk uit te laten voeren, hun woning veiliger te maken en bij het aanvragen van voorzieningen. Het maakt mij eigenlijk niet uit welk ziektebeeld iemand heeft, als ergotherapeut pas ik mij aan de situatie en de persoon aan als een kameleon. Het is een prachtig beroep”, glimlacht ze naar me.

Noem eens wat voorbeelden waar je mensen bij kunt helpen?

“Ik zie mensen met gewrichtsklachten, maar ook mensen die na kanker door zware vermoeidheid moeite hebben om de draad weer op te pakken. Dat weten niet veel mensen maar ook bij reuma en spierziektes of na een herseninfarct is de vermoeidheid heel heftig. Ik kijk mee met de dagelijkse handelingen. Ik beoordeel eerst of iemand kan leren om een betekenisvolle activiteit weer op te pakken op de manier waarop hij dit gewend was. Gaat dat niet, dan kijk ik of het op een andere manier kan. Gaat dat ook niet dan zoek ik naar aanpassingen of hulpmiddelen”.

Dan heb je veel inlevingsvermogen nodig, Patricia.

Ze knikt: “Je moet geïnteresseerd zijn in mensen voor dit werk, alleen door aan te sluiten bij iemands mogelijkheden en wensen, kan je maatwerk leveren.

Tijdens de presentatie op 15 april zal Patricia ingaan op wat ergotherapie is, wat de gevolgen zijn van dementie op het dagelijks handelen en krijgt u informatie over ‘hoe het brein werkt’. Ook krijgt u adviezen en handreikingen hoe om te gaan met de gevolgen van dementie.