Foto: Hen Daams

De burgemeesters van het Land van Cuijk gingen op bedrijfsbezoek en raakten onder de indruk van de vele activiteiten die gepresenteerd werden op het Senioren Hobby Centrum gemeente Mill en Sint Hubert.

Mevrouw Sijbers, de heren Hillenaar, van Soest en Walraven constateerden dat het SHC een centrum is voor heel boeiende sociale-, culturele- en creatieve activiteiten.

Het centrum heeft een sociaal hart dat met haar activiteiten het welzijn en dus de gezondheid van senioren bevordert. Het laatste jaar namen de senioren ook de jeugd onder hun hoede. Een zeer geslaagde combinatie waar men mee door wil gaan.

De burgemeesters kregen een rondleiding waarbij bleek dat de werkplaats hun bijzondere interesse had omdat daar het echte handwerk gedaan wordt. Denk aan Glas in lood, bloemschikken, modelbouw, hout en metaal. De burgemeester van Grave –Dhr. Roelvink ontbreekt. De bestuurlijke aanpak en opzet met vrijwilligers werd zeer gewaardeerd.

Ook de bestuur-fractie leden van de 3 politieke partijen (CDA, VKP en AB) zijn deze weken te gast geweest op het centrum. Doelstelling, om de leden te informeren waar het SHC mee bezig is. Een van de aandacht punten is de: locatie Hoogstraat SHC. Bekend is dat vanaf 2024 locatie niet meer beschikbaar is.