Foto: Cockie Kremers

Op 2 juli 2019 werd aan belangstellenden de resultaten van het Werkatelier ‘Woonhof-Vlaar’ gepresenteerd. Deze resultaten zijn nu ook te zien op www.woneninmill.nl.

Werkatelier

Op de locatie Woonhof - Vlaar wil Mooiland huurwoningen bouwen. Om omwonenden en belanghebbenden in een vroeg stadium bij de plannen te betrekken werd een zogenaamde omgevingsdialoog gestart. Dat verliep als volgt.

Op 12 juni 2019 werd voor omwonenden en andere belangstellenden uitgelegd wat de bedoeling is. In het gebied zullen woningen worden gebouwd. Hoewel het project aan enkele basisvoorwaarden moet voldoen, zoals het minimum aantal woningen, konden inwoners meepraten over de situering van de gebouwen, het aantal bouwlagen, materiaalkeuze, indelingen, hoe om te gaan met het groen, het parkeren en dergelijke. Uit de aanwezigen die avond is vervolgens een groep gevormd die op 25 juni 2019 tijdens een speciale bijeenkomst, het Werkatelier Woonhof-Vlaar, over de plannen hebben gesproken. Dat werkatelier stond onder leiding van een stedenbouwkundige. De resultaten van het Werkatelier Woonhof-Vlaar, werden op 2 juli 2019, tijdens een tweede algemene informatieavond, weer aan iedereen gepresenteerd. Ook werd uitgelegd hoe het proces nu verder gaat.

Het verslag van het werkatelier en de presentatie van de tweede algemene informatieavond, vindt u op www.woneninmill.nl > Mill - hoek Oranjeboomstraat en Bernhardstraat. Kijk daar onder het kopje Planning en voortgang.