Uit onderzoek van veldwerkorganisatie Panel Inzicht blijkt dat een derde van alle Nederlanders nooit zijn of haar inboedelverzekering heeft aangepast nadat er wijzigingen in de woonsituatie hebben plaatsgevonden.

Voor hen die over een opstalverzekering beschikken ligt dat aandeel zelfs op 50 procent als de verzekering via de Vereniging van Eigenaren (VvE) is afgesloten en is het aandeel maar liefst 80 procent als er sprake is van een volledig zelfstandige opstalverzekering. Deze onachtzaamheid kan ertoe leiden dat verzekerden te maken kunnen krijgen met onderverzekering of oververzekering.

Over- of onderverzekerd?

In het geval van oververzekering betaalt de verzekerde te veel premie omdat zijn of haar inboedel of onroerend goed minder waard is dan wat op het polisblad van de inboedel- of opstalverzekering wordt vermeld. Uitkering bij schade gaat tot het bedrag van de daadwerkelijke waarde. Kortom, zonde van het geld. Wanneer er sprake is van onderverzekering en de inboedel of het onroerend goed juist meer waard is dan het bedrag waarvoor de verzekering is afgesloten, dan kan dat voor de verzekerde nadelig uitpakken als na een calamiteit in Mill, zoals brand of inbraak, de balans van de schade wordt opgemaakt en de verzekeraar overgaat tot een uitbetaling. In dat geval zal de verzekerde een lagere vergoeding krijgen dan de werkelijke waarde van de inboedel of het onroerend goed.

Waardevermeerdering

Met het oog op de opstalverzekering kan in de loop der tijd op verschillende manieren waardevermeerdering aan onroerend goed ontstaan. Uiteraard kan in algemene zin de waarde van panden op de vastgoedmarkt stijgen vanwege de toenemende vraag naar het type woning waarin de verzekerde woont. Maar ook een verbouwing of uitbreiding in of aan het pand kan er meteen al voor zorgen dat de waarde ervan stijgt. Zoals het verduurzamen van de woning.Voor wat betreft de inboedelverzekering zou een waardestijging aan de orde kunnen komen als u door de jaren heen bijvoorbeeld steeds luxere meubels of elektrische apparaten aanschaft of wanneer u na verloop van tijd – bijvoorbeeld middels een erfenis – uw collectie kostbare juwelen uitbreidt. Of u juist veel dure onderdelen van de inboedel weg doet.

Gemakzucht obstakel

Het overgrote deel van de respondenten van het onderzoek geeft aan dat het vooral een kwestie van gemakzucht is dat ze nooit de waarde van hun inboedel- of opstalverzekering hebben aangepast. Ze hebben de polis ooit voor een bepaald bedrag afgesloten en kijken er vervolgens vele jaren niet meer naar om. Onder de inboedelverzekerden blijkt zelfs 58 procent na het afsluiten van hun verzekering nog nooit gecheckt te hebben of er elders betere en goedkopere opties beschikbaar waren. Bij de respondenten die in het bezit zijn van een opstalverzekering lag dat percentage op 45 procent. En dat is opmerkelijk, want in veel gevallen loont het zeker om de waarde, premies en voorwaarden van dit soort verzekeringen minstens een keer per jaar tegen het licht te houden. Verzekerden die na prijsonderzoek op een vergelijkingssite besluiten om naar een andere verzekeraar over te stappen, besparen daar op jaarbasis gemiddeld 150 euro mee. Alleen al die aangename kostenbesparing zou voor veel verzekerden aanleiding kunnen zijn om hun jaren geleden afgesloten inboedel- of opstalverzekering voor nadere inspectie onder de loep te nemen.