Na enkele maanden zomerreces kwam de raad vorige week donderdag voor het eerst bijeen in een korte raadsvergadering.

Een zestal agendapunten met bestemmingsplannen kwam als hamerstuk snel voorbij en het raadsvoorstel ‘Alternatieven voor de sporthal De Looierij’ werd op verzoek van alle partijen van de agenda afgevoerd.

Ondertrouw

De burgemeester, al dagen op een roze wolk bivakkerend, had zodoende genoeg tijd om met de raadsleden een vrijgezellenfeestje te houden. Raadslid van Kempen (VKP) had hem hiervoor uitgenodigd en de burgemeester voor de keus gesteld in een Ajax-shirt te verschijnen of in een varkenstenue het feestje bij te wonen. De PSV-supporter koos uiteraard voor het laatste.

Locatie voormalig Zwembad ‘t Anker

Een nieuw bestemmingsplan op Karstraat 8 van voormalig Zwembad ’t Anker maakt woningbouw op deze locatie mogelijk.

Motie CDA

Naar aanleiding van een brief van de CBA-gemeenten en de druk bezochte informatie-avond over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente kwam het CDA met een motie (dringend verzoek aan het college) op de proppen.
Hierin werd het college verzocht vóór 28 oktober a.s. de financiële en juridische consequenties te onderzoeken van het uittreden van Cuijk uit de werkorganisatie CGM. En wat de mogelijkheden en consequenties zullen zijn voor af te nemen diensten van de nieuw te vormen gemeente Cuijk-Boxmeer-Anthonis).

De burgemeester: “Dat is bijna onmogelijk, er zijn zoveel varianten en alternatieven door te rekenen. Wat ga je precies onderzoeken? Er moet eerst meer duidelijkheid komen en dat is na 28 oktober pas. Bij een eerder onderzoek is een bureau vroegtijdig afgehaakt vanwege de complexe situatie!”

AB’90 en VKP zijn ook voor een onderzoek, maar achtten 28 oktober niet haalbaar. CDA trok daarop haar motie in.

Alternatieven sporthal De Looierij

Een brief van Fitland Mill met als optie realisatie sporthal bij locatie Fitland, wierp een nieuw licht op de situatie van: “Wat te doen met de huidige sporthal De Looierij?” Dit verbeterde alternatief, samen met een meer integrale aanpak maken een nieuw raadsvoorstel noodzakelijk en daarom werd het huidige raadsvoorstel van de agenda gehaald.

Alle fracties waren het unaniem eens dat de geplande noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden van de kleedlokalen op korte termijn sowieso uitgevoerd moeten worden.

Naast groot onderhoud met duurzaamheidsinvesteringen van de bestaande sporthal behoort sloop van de 40 jaar oude sporthal nu ook tot de mogelijkheden.

Theo van Eenbergen
AB’90