Door Elly Meijnders - Op maandag, 21 oktober vanaf 19.30 uur in Myllesweerd organiseren de SWOM, KBO’s en Pantein samen met Stichting Alzheimer een avond met als thema “Wat kan of moet ik juridisch regelen”. Deze avond wordt verzorgd door de notarissen in Mill en ik had hierover een gesprek met mr. Mark Wilhelm en mr. Dorine Westers.

Dorine bijt het spits af en vertelt wat de bedoeling is van hun rol op deze avond: “Wij gaan het hebben over levenstestamenten. Mensen moeten beseffen dat als zij ouder worden het verstandig is dat ze daarover gaan nadenken”.

Mark vult aan: “Waar het in de basis om gaat is, dat als je zelf in de situatie komt dat je de dingen niet meer kunt bepalen of kunt regelen, je via de rechter iemand krijgt toegewezen, een mentor of bewindvoerder of zo, en dan heb je zelf geen inspraak meer. Wil je het heft zelf in handen houden, dan zou je nú naar de notaris moeten gaan om het te regelen”.

Maar mensen stellen altijd uit, ze zijn nog niet oud genoeg of zijn nog niet zover...

Mark is tamelijk direct: “Je kunt met allerlei factoren te maken krijgen. Een ongeluk krijgen, een hersenbloeding, dementie. En men moet wel in staat zijn om zo’n levenstestament te maken. Neen kostentechnisch is het geen probleem, het is meer de onbekendheid met het fenomeen, vroeger was dit product er niet. Kijk, de rechterlijke macht heeft druk ervaren bij allerlei aanvragen om rechterlijke maatregelen. Daarom is er aan het notariaat verzocht om een product te ontwikkelen om bij de rechterlijke macht de druk weg te halen en mensen zelf het heft in handen te geven”.

Dorine: “Het levenstestament is een volmacht bij leven om iemand in staat te stellen om op te treden namens jou. Om te handelen zowel op financieel als medisch gebied”.

Ik heb een aantal jaren geleden een levenstestament gemaakt en het voelde voor mij goed dat het geregeld was.

Mark knikt bevestigend: “De ervaring leert dat mensen er soms lang tegenaan zitten te hikken maar later blij zijn dat het geregeld is. Ja, misschien is het wel goed als ik de verschillen uitleg. Het levenstestament wordt gemaakt bij het leven voor als hij of zij wilsonbekwaam wordt. Het testament wordt gehanteerd bij overlijden”.

Dorine verduidelijkt dat er geen tegenstrijdigheden zitten in de twee documenten. Bij het levenstestament wordt geregeld wie het vermogen beheert tijdens het leven. En het testament is de overgang van het vermogen naar de erfgenamen.

Is jullie vak eigenlijk niet een heel saai vak?

Zij schudden beiden heftig ontkennend het hoofd. Zij zitten 22 jaar in het vak en zijn zelfs bijna tegelijk afgestudeerd in Nijmegen.

Mark: “Het is een fantastisch vak! Ik heb de onderneming gerelateerde zaken en iedere situatie is uniek. Alle emoties van het leven komen langs, alle belangrijke momenten. Onuitgesproken emoties ook, blijdschap en treurnis naast elkaar. Ondernemers blijven langer bij je. Ook voor hen is het belangrijk om een levenstestament te maken”, glimlacht hij.

Dorine besluit: “Ik hou me met name bezig met familierecht, dat is fijn, ook bij deze doelgroep is iedere situatie uniek. Je bouwt een vertrouwensband op en mensen komen naar je terug. Ik hou van mijn werk”.