“Herman is in het harnas gestorven”

Wij hebben Herman Wijdeven leren kennen als een gepassioneerd mens met een heel groot netwerk. Een grote inspiratiebron die steeds vasthoudend, eerlijk en rechtvaardig in de kringen waarin hij vertoefde, zijn rol meespeelde.

Hij wist waar hij voor stond en droeg dat uit als een missionaris. Zijn praten hield echter geen gelijke pas met zijn snelle denken.

Herman ging met passie voluit voor de mantelzorg, mede door zijn zorgzame aandacht voor Diny. Hij was heel betrokken bij het arbeidsepos en heeft zich zeer hard gemaakt voor de toegang van de kansarmen en mensen met een rugzakje tot de arbeidsmarkt.

Het moge een zegen zijn dat Herman in het harnas is gestorven. Want als hij met zijn activiteiten door ziekte had moeten stoppen, was hij heel ongelukkig geworden. Iedereen mag blij zijn dat men Herman Wijdeven heeft mogen kennen.

 • Platform Gehandicaptenbeleid Mill (PGM)
 • Verkeersplatform Mill en Sint Hubert
 • Lokaal Beraad Ouderenbeleid gemeente Mill en Sint Hubert
 • Adviesraad Sociaal Domein Mill en Sint Hubert

Activiteiten Herman Wijdeven

Het moge duidelijk zijn dat iemands verdiensten niet afgelezen kunnen worden aan zijn of haar activiteiten. Echter, een opsomming van de activiteiten van Herman Wijdeven voor onze gemeenschap mag indrukwekkend genoemd worden. Onderstaand treft u ze aan:

 • Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Mill en Sint Hubert
 • Voorzitter gezamenlijk overleg Adviesraden Sociaal Domein CGM
 • Voorzitter gezamenlijk overleg Adviesraden Sociaal Domein Land van Cuijk
 • Voorzitter reizigersplatform GR Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
 • Voorzitter Platform Cliëntenparticipatie Arbeidsmarktregio Noordoost Brabant
 • Voorzitter Platform Gehandicaptenbeleid Mill
 • Bestuurslid Langenboomse Zorg Centraal
 • Algemeen bestuurslid Boeren Natuur
 • Voorzitter Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant
 • Lid Vereniging BUS (Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen)
 • Lid Verkeersplatform Mill en Sint Hubert
 • Voorzitter SES Jeugd
 • Voorzitter Agrarische natuurvereniging Raamvallei
 • Lid Lokaal Beraad Ouderenbeleid gemeente Mill en Sint Hubert
 • Lid Dementievriendelijke gemeente Mill en Sint Hubert
 • Voorzitter VierKernenPartij (VKP) Mill en Sint Hubert
 • Bestuurslid BRIZ (Brabantse Raad voor Informele Zorg)