In heel Nederland is in 2018 het aantal verkeersdoden gestegen. De grootste stijging sinds 30 jaar. En Noord-Brabant kent de meeste verkeersdoden. In 2018 kwamen 150 mensen om in het verkeer, dat zijn er maar liefst 52 meer dan in 2017. Hoe komt het dat juist bij ons in de provincie zoveel verkeersdoden zijn?

Al jaren koploper

Noord-Brabant behoort al jaren tot de provincies met meeste verkeersdoden. De provincie zet zich in om het verkeer veiliger te maken, maar het lijkt tot dusver weinig effect te hebben. Tot op heden lijkt er nog geen verklaring te zijn voor het grote aantal verkeersdoden. Uit de data blijkt dat de meeste slachtoffers ouderen en fietsers zijn. Ook zijn er relatief veel jonge autobestuurders onder de slachtoffers. En het ongeluk met de Stint in Oss maakte niet alleen plaatselijk diepe indruk, maar door heel het land.

Brabant wordt drukker

Eén van de mogelijke factoren die bijdraagt aan het aantal verkeersslachtoffers is dat het steeds drukker wordt in Brabant. Denk aan het vliegveld in Eindhoven, dat niet alleen veel toeristen, maar ook werknemers trekt. De economie loopt goed in Brabant, maar dat betekent ook een toename van allerlei soorten verkeer. Hierdoor stijgt de kans op ongelukken, omdat de infrastructuur vaak niet evenredig meegroeit.

Auto is populair

In vergelijking met andere provincies worden er in Brabant veel kilometers op de weg gereden met de auto. In de Randstad wordt er bijvoorbeeld meer gebruikgemaakt van het ov. Hier verkiest men vaker de auto. Dit is mede een gevolg van het ontbreken van goed openbaar vervoer in delen van de provincie en het grote aantal middelgrote steden. Er is niet één centrum waar het ov en de wegeninfrastructuur van Noord-Brabant omheen is gegroeid.

Telefoongebruik

Alcohol en te hard rijden zijn niet langer de belangrijkste oorzaken van ongelukken in het verkeer. Telefoongebruik heeft deze voorname oorzaak van ongelukken in aantal achterhaald. Dit gebeurt overigens niet alleen in Brabant, maar door heel Nederland. Echter door de drukte op de wegen in Brabant is de kans wel groter op een ongeluk. Door even geen aandacht te hebben op de weg, maar op de mobiel, zit een automobilist snel op zijn voorganger of op een overstekende fietser of voetganger.

Tips

Iedereen heeft nog steeds zelf de grootste,of voor een heel groot deel, invloed op zijn eigen verkeersveiligheid. De belangrijkste voorzorgsmaatregelen zijn uitgerust aan het verkeer deelnemen, zonder afleiding. Mocht er toch iets misgaan dan biedt een goede autoverzekering enige verlichting in de kosten. Autoverzekering vergelijken helpt om een verzekering te kiezen die past bij de persoonlijke situatie. De zekerheid van een goede verzekering scheelt vast ook al weer wat stress in de gevallen waarbij geen sprake is van ernstige gewonden, maar enkel getroffen auto’s.