Bron: Google Maps

Niet te geloven wat ik tijdens het uitreiken van de posters te horen kreeg, van onze betrokken inwoners. Daarom op verzoek van onze burgers die zich grote zorgen maken weer een reactie.

12 december is de cruciale raadsvergadering die de toekomst van onze gemeente gaat bepalen en 24 december de deadline, de uiterste datum dat we aan kunnen sluiten bij: CBA (Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis). We zitten in een belangrijke fase “wat wordt de toekomst van onze gemeente”.

Nog even in herinnering terug, er is een onderzoek geweest in het Land van Cuijk, door een bureau met instemming van alle raden, maar die uitslag zinde het college niet en is diep in een lade beland om er vervolgens niets mee te doen, weer centen van ons naar de mallemoer.

Wat schept onze verbazing, er is onlangs een onderzoek gedaan met instemming van de raad, (college+ 8 raadsleden) kosten ruim 35000 euro, wat het beste is voor de toekomst van onze gemeente, maar men heeft wel zelf bepaald wat er onderzocht moest worden, beste inwoners kunt u het nog volgen, ik niet hoor. Het gevoel zegt: de uitslag van dit “onderzoek” wordt, zelfstandig blijven. Weer centen van ons naar de mallemoer.

Wat ons verder zorgen baart, is de opstelling van onze “burgervader” het niet goed kunnen voelen wat er bij zijn inwoners leeft: luisteren naar de burgers waar hij toch ook voor aangesteld is, of niet soms? Ik meen te weten dat de burgemeester boven de politiek moet staan. Het vertrouwen in onze bestuurders is tanende, ze hebben veel vertrouwen verloren, ik zeg het maar weer, die signalen hoor je veelvuldig.

Maar beste inwoners, als je je ogen goed opent, dan ziet men in zeer vele huiskamers posters voor het raam hangen, het stemt ons goed, dat we, de initiatiefnemers en vele burgers er niet alleen voorstaan. De bewoners beginnen steeds meer te morren, met als boventoon, had ik bij de laatste verkiezingen maar anders gestemd, dan zou ons dit gehannes en geneuzel gespaard gebleven zijn, maar dat is nu eenmaal niet gebeurd. Misschien, gaat er alsnog een lampje branden, dat zou in deze donkere mistige tijd zeker goed van pas komen, ik zelf heb er een zwaar hoofd in, maar geef niet snel op. Potjandorie, kunnen onze machthebbers, want daar begint het hier stilletjes aan wel op te lijken, niet luisteren, wat er onder de bevolking leeft.

Coalitie, kom op, kom uit je cocon en heb lef, luister naar wat het overgrote deel van onze inwoners willen, laat de volgende generaties niet met een puinhoop achter, waar zijn jullie toch in godsnaam mee bezig, ik zeg het toch heel simpel: luisteren, dat werd ons vroeger al geleerd.

Wat ons ook verontrust, hoe zal het verder gaan. Denk aan het ambtelijk apparaat, die onze burgers goed en bekwaam van dienst moeten kunnen zijn, en wie gaat dat straks betalen als we in de kou staan en alleen verder moeten. Het is niet goed maar wel begrijpelijk dat verscheidene ambtenaren vertrokken zijn door alle onzekerheden en besluiteloosheid, die de politiek veroorzaakt. De ambtenaren pakken zo hun biezen omdat ze elders in andere sterke gemeenten meer expansie hebben om hun kennis door te ontwikkelen, om zo de burgers optimaal van dienst te kunnen zijn.

Potjandorie, we worden hier volgens mij in Mill voor de gek gehouden, door een clubje niet luisterende vertegenwoordigers, die geen fatsoenlijk debat durven aan te gaan met de oppositie om tot een gedegen voorstel te komen.

Tot slot, nogmaals, luisteren 4, zou de laatste reactie in de Neije Krant zijn, mijn gevoel stemt op dit moment zeker niet gerust, komt het wel goed op 12 december, wordt het geen poppenkast voor de bühne met als inzet vertragen? Daarom deze oproep aan ieder die het lezen wil: ...luisteren 5.

Dan heb ik als medeburger er alles aan gedaan om de grieven die vele inwoners hebben, getracht ter uwer oren te laten komen.

Nu komt er beweging in het circus, omdat de coalitie nu een referendum wil. Maar is het eigenlijk niet mosterd na de maaltijd, of is men het proces aan het vertragen. Als men de laatste tijd goed naar de inwoners had geluisterd was deze poespas niet nodig geweest, en daar gaan we weer, het zal toch niet zo zijn: voor de derde keer in korte tijd: veel centen van onze inwoners naar de mallemoer.

Beste lezers, ik heb mijn ongenoegen, en die van heel veel burgers zo duidelijk als mogelijk willen verwoorden, en ik heb zeker niet, wie dan ook, persoonlijk willen kwetsen, maar alleen op zijn of haar werkwijze heb ik ze proberen duidelijk te maken, dat men zo niet goed bezig is voor onze inwoners.

Ik heb toch een sprankje hoop, dat het niet voor niets geweest is. Maak me geen illusie hoor, maar ben blij dat ik en velen met mij, de verontrusting die er heerst hebben kunnen delen.

Beste medeburgers, dank voor de hartverwarmende reacties, dat geeft mij het gevoel dat we met zijn allen met een goede zaak bezig zijn en dat het leeft in onze kerkdorpen.

Gr, Harrie van der Linden (gepensioneerde gemeente bode van de Gemeente Mill en Sint Hubert).