Bron: Google Maps

Wordt politiek Mill nu pas wakker? We voelen ons als werkgroep burgerinitiatief Eén Land van Cuijk enorm gesteund door de vele honderden steunbetuigingen op Facebook, via de mail en natuurlijke door de vele ondertekende zienswijzen.

We gaan deze zienswijzen aanstaande donderdag 12 december aanbieden aan de gemeenteraad van Mill & Sint Hubert en de toekomstige gemeente Land van Cuijk i.o. Ook bij Gedeputeerde Staten en onze Provincie Brabant laten wij u stem horen.

Hiermee willen we een krachtig signaal laten afgeven dat er een grote groep burgers graag wil dat de gemeente Mill & Sint Hubert ook aansluit. We verzoeken de gemeenteraad om op 12 december te besluiten aan te sluiten bij de gemeente Land van Cuijk i.o. Er wordt al jaren over gepraat en er zijn genoeg onderzoeken gedaan. De kaarten liggen op tafel. Er is alleen lef nodig!

Mede door de vele reacties die dit burgerinitiatief heeft losgemaakt bij de inwoners maar zeker ook bij bestuurders van Mill en onze regio, komt er beweging in de gemeenteraad.

Inmiddels hebben AB’90 en VKP aangegeven een referendum te willen organiseren. Is het dan nog wel nodig om een zienswijze te ondertekenen? JAZEKER.

Een referendum met de juiste invulling daarvan zou een mooi vervolg zijn op ons initiatief. Maar het is de vraag of het referendum wel op tijd komt. De besluitvorming vindt NU plaats. De gemeente Land van Cuijk i.o. wil voor de kerst weten hoe wij de toekomst van Mill zien. En niet over enkele maanden.

En we kunnen het niet alleen! Bij de vorming van CGM heeft onze gemeente al besloten dat we samen krachtiger waren. Samenwerken ging leiden tot de drie K’s: Kwaliteitsbevordering, Kostenbesparing en vermindering van Kwetsbaarheid. Dat is nu niet anders dan 6 jaar geleden. Nu Cuijk zich teruggetrokken heeft uit CGM, dringt de tijd. We moeten de balans opmaken.

Het is bijna onmogelijk om alleen een nieuwe ambtelijke organisatie op te bouwen. Alle diensten inhuren is duur en geeft ons te weinig zeggenschap.

Heeft onze gemeente het in 2012 dan fout gezien door te gaan samenwerken met Cuijk en Grave?

Natuurlijk zien we u toch ook op donderdag 12 december om 19.30 bij de raadsvergadering in het gemeentehuis.

Namens de werkgroep Burgerinitiatief gemeente Mill in één land van Cuijk

Mariëlla Bastiaans
Lia van den Hoven
Günther Robbrecht
Ad Berends
Henk Ermers
Robert Hermens