Het is weer bijna zo ver; de jaarwisseling. Een feest dat gevierd wordt door jong en oud en helaas vaak al ruim voor de daadwerkelijke jaarwisseling voor overlast kan zorgen. Ook dit jaar werken de gemeenten samen met de politie, openbaar ministerie en Bureau Halt om vuurwerkoverlast zo veel mogelijk te beperken.

Halt-verwijzing

De gemeente werkt samen met politie en het Openbaar Ministerie om vuurwerkoverlast te beperken. Dit houdt in dat de bijzondere opsporingsambtenaren van de gemeenten jeugdigen overtreders in de leeftijd 12 tot 18 jaar door kunnen verwijzen naar Halt. Dit betekent dat jongeren een taakstraf opgelegd krijgen.

Meldlijn vuurwerkoverlast

De meldlijn vuurwerkoverlast van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert wordt vanaf 27 december weer geopend. Op het nummer 06-13662347 kan vuurwerkoverlast worden gemeld. De gemeentelijke Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) hebben tijdens hun dienst deze mobiele telefoon bij zich, zodat zij snel op een melding kunnen reageren. Daarnaast zullen de BOA’s verschillende hot-spots bezoeken waar mogelijk vuurwerk wordt afgestoken. De meldlijn is tussen 08:00 uur en 22:00 uur bereikbaar, daarbuiten kan het nummer van de regionale politie (0900 88 44) worden gebeld. Om de politie en de BOA’s te helpen bij het achterhalen van de overlast veroorzakers zou een melding uit de volgende onderdelen moeten bestaan:

  • Geef een duidelijk beschrijving van de veroorzaker.
  • Gaat het om één persoon of om een groep?
  • Wat voor kleding dragen de veroorzakers (kleur jas, broek, pet et cetera).
  • Zijn de veroorzakers op de scooter, op de fiets of te voet?

Afsteken van consumentenvuurwerk

Het afsteken van consumentenvuurwerk mag alleen tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 02:00 uur. Dit jaar mag vuurwerk worden verkocht en gekocht op 28, 30 en 31 december. Vuurwerkovertreders tot 18 jaar die betrapt worden op het afsteken van vuurwerk buiten de bovenstaande tijden, worden direct naar Bureau Halt verwezen.

Carbid schieten

De gemeente ontvangt steeds vaker vragen over het afschieten van carbid. Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening wordt carbid schieten alleen tijdens de jaarwisseling toegestaan. Op welke dagen en tijden het is toegestaan verschilt per gemeente. Daarnaast moet aan enkele voorwaarden worden voldaan voordat er met carbid geschoten mag worden. Er hoeft geen vergunning te worden aangevraagd voor het schieten van carbid op onderstaande dagen en tijdstippen.

Mill en Sint Hubert: carbid schieten is toegestaan op 31 december tussen 10:00 uur en 24:00 uur en 1 januari 00:00 uur en 02:00 uur.

Voorwaarden:

  • bij het carbid schieten wordt gebruik gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 40 liter;
  • het carbid schieten plaats vindt op een afstand van ten minste 100 meter van woningen en 300 meter van gebouwen, bouwwerken of andere werken waarbinnen dieren verblijven;
  • het vrijschootsveld tenminste 100 meter bedraagt en zich binnen dit schootsveld geen personen en/of openbare wegen of paden bevinden;
  • degene die met carbid schiet redelijkerwijs alle maatregelen heeft genomen ter voorkoming van gevaar voor mens en dier.