Begin 2020 zetten de vliegers van vliegbasis Volkel in samenwerking met vliegbasis Leeuwarden hun avondvliegoefeningen voort.

Oefenen bij duisternis is noodzakelijk om vliegers optimaal voor te bereiden op hun taak, zowel in Nederland als in uitzendgebieden wereldwijd. De vroeg invallende duisternis in de wintermaanden maakt het mogelijk een dergelijk oefenprogramma uit te voeren. Daadwerkelijke inzet van Nederlandse F-16 jachtvliegtuigen vindt vaak plaats bij duisternis.

Bij duisternis vliegen F-16 vliegers met nachtzichtapparatuur, zogenaamde Night Vision Goggles. De vlieger ziet door deze helderheidsversterkers alles in groentinten en zijn zicht is beperkt, vergelijkbaar met het kijken door twee kokers. Het trainen hiermee is pas zinvol wanneer de duisternis volledig is ingetreden. De uitvoering van een missie vergt, zeker bij duisternis, specifieke training en ervaring. Dit geldt temeer voor complexe missies met meerdere vliegtuigen en dreiging vanaf de grond en/of in de lucht. Dankzij intensieve trainingen worden de vaardigheden van vliegers op peil gehouden die het verschil maken in de huidige en toekomstige missies.

Het avondvliegprogramma vindt begin 2020 plaats in week 2 (6 t/m 9 januari), week 3 (13 t/m 16 januari), week 5 (27 t/m 30 januari), week 6 (3 t/m 6 februari), week 7 (10 t/m 13 februari) en week 8 (17 t/m 20 februari). Er wordt in principe gevlogen van maandag tot en met donderdag tot uiterlijk 23.00 uur. Vanwege operationele redenen of door onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaand vliegprogramma worden afgeweken.

Wilt u meer weten over vliegbewegingen, zie http://www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Klachten kunnen worden ingediend via http://www.luchtmacht.nl/geluidshinder.