Van 2 tot en met 20 maart is het voor inwoners van Sint Hubert mogelijk mee te denken over de herinrichting van de N264 in het dorp. Via een digitale kaart kan iedereen zijn ideeën en zorgen delen over de herinrichting van de weg. De kaart is te bereiken via https://n264sint-hubert.inbeeld.app/.

De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeente Mill en Sint Hubert aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid langs de N264 in Sint Hubert. Om dit te bereiken is ervoor gekozen om de huidige weg opnieuw in te richten. Leefbaarheid, verkeersveiligheid en oversteekbaarheid van langzaam verkeer zijn belangrijke aandachtspunten. Zo worden maatregelen getroffen om de rijsnelheid in de kern terug te brengen naar het wettelijk maximum van 50 km/uur, krijgen fietsers en voetgangers waar mogelijk meer ruimte en wordt het eenvoudiger om over te steken.

Het huidige ontwerp wordt verder uitgewerkt, zodat de weg in 2021 op de schop kan. Denkt u met mee? Via de digitale kaart kan iedereen zijn ideeën en zorgen delen over de herinrichting van de weg. Denk hierbij aan geluid, trillingen en fijnstof. Maar ook over het gebruik van materiaalkeuze op en langs de weg. Tijdens de werksessies met de Werkgroep Kom Sint Hubert worden uw suggesties besproken. Er wordt dan een afweging gemaakt of uw idee een plek kan krijgen in de verdere uitwerking.

Voor meer informatie over het project kunt u terecht op www.brabant.nl/n264 of leest u de laatste nieuwsbrief. De digitale kaart is te bereiken via: https://n264sint-hubert.inbeeld.app/.