De gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis hebben op 9 april 2020 het ‘Herindelingsontwerp gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis’ vastgesteld.

Dit herindelingsontwerp stelt de gemeentebesturen in staat de voorbereidingen op de herindeling verder uit te werken en de contouren van de nieuwe gemeente te schetsen.

Terinzagelegging

Het herindelingsontwerp en het bijlagenboek van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis ligt vanaf 10 april 2020 tot en met 5 juni 2020 ter inzage. Iedereen die dat wil, kan gedurende deze periode een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp. In verband met de coronacrisis wordt iedereen die de documenten wil inzien dringend gevraagd dit digitaal te doen. U kunt beide documenten bekijken via de volgende websites:

Mocht het voor u niet mogelijk zijn de documenten digitaal te bekijken, dan kunt u telefonisch contact opnemen met een van onderstaande gemeenten. Er wordt dan een moment voor u ingepland waarop u naar het gemeentehuis kunt komen en de documenten kunt inzien. Hierbij worden dan vanzelfsprekend alle RIVM-richtlijnen gevolgd.

  • Gemeentehuis Boxmeer, Raadhuisplein 1, 5831 JX Boxmeer (T: 0485 585 911).
  • Gemeentehuis Cuijk, Louis Jansenplein 1, 5431 BV Cuijk (T: 0485 396 600).
  • Gemeentehuis Mill en Sint Hubert, Kerkstraat 1, 5451 BM Mill (T: 0485 460 300).
  • Gemeentehuis Sint Anthonis, Brink 3, 5845 BH Sint Anthonis (T: 0485 388 888).

Zienswijze indienen

Iedereen die dat wil, kan tijdens de periode van terinzagelegging een reactie geven op het herindelingsontwerp. U richt een zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente waar u woont. Vergeet niet de datum, uw naam, adres, postcode en woonplaats aan te geven. Deze informatie is verplicht en wordt gebruikt voor de administratieve verwerking.

B&W beoordelen alle zienswijzen en stellen een reactienota op. In deze reactienota worden alle ingediende zienswijzen van een reactie voorzien. Daarnaast wordt aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven tot aanpassing van het herindelingsontwerp. De reactienota wordt via de websites www.boxmeer.nl, www.cuijk.nl, www.gemeente-mill.nl, www.sintanthonis.nl en www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl gepubliceerd en wordt niet aan u persoonlijk verstuurd. Uw persoonlijke gegevens worden niet opgenomen in de reactienota.

Het indienen van een zienswijze kan op verschillende manieren:

Digitaal

Bij voorkeur verstuurt u uw zienswijze digitaal via het digitale e-formulier op www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl. U kunt uw zienswijze ook per e-mail indienen. Gebruik daarvoor het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Schriftelijk

Een schriftelijke zienswijze stuurt u per post naar uw college van B&W. U adresseert daarbij als volgt:

Indien u woonachtig bent in de gemeente Boxmeer:

Gemeente Boxmeer
t.a.v. het college van B&W
o.v.v. Zienswijze CBA Herindeling
Postbus 450
5830 AL Boxmeer

Indien u woonachtig bent in de gemeente Cuijk:

Gemeente Cuijk
t.a.v. het college van B&W
o.v.v. Zienswijze CBA Herindeling
Postbus 7
5360 AA Grave

Indien u woonachtig bent in de gemeente Mill en Sint Hubert:

Gemeente Mill en Sint Hubert
t.a.v. het college van B&W
o.v.v. Zienswijze CBA Herindeling
Postbus 7
5360 AA Grave

Indien u woonachtig bent in de gemeente Sint Anthonis:

Gemeente Sint Anthonis
t.a.v. het college van B&W
o.v.v. Zienswijze CBA Herindeling
Postbus 40
5845 ZG Sint Anthonis

Woont u niet in één van deze de vier gemeenten, dan kunt u uw zienswijze sturen naar het volgende adres:

Gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis
t.a.v. de colleges van B&W
o.v.v. Zienswijze CBA Herindeling
Postbus 7, 5360 AA Grave

Vervolg

In juni 2020 komt het vervolg op het ontwerp: het herindelingsadvies. De reactienota maakt onderdeel uit van het herindelingsadvies. Dit advies bespreken de betreffende colleges van B&W en de raden. Na vaststelling door de raden wordt het herindelingsadvies doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Gedeputeerde Staten sturen het advies dan met hun zienswijze voor akkoord naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De beoogde datum van de herindeling is 1 januari 2022.