Donderdag 16 april heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor de verdere uitwerking van het Langenboomse dorpsplan. Als CDA staan wij samen met de leden van Dorpslijst Langenboom, positief ten opzichte van de plannen, beseffen we dat er nog veel werk aan de winkel is en zien we uit naar het vervolg.

Complimenten aan alle betrokkenen. Onvoorstelbaar om te zien hoe o.a. de sluiting van een café, wat in eerste instantie een vervelend bericht is, tot zoveel positieve energie en betrokkenheid kan leiden.

Dit moment is een tussenstap in de planvorming richting een haalbaar en betaalbaar plan. Het komend half jaar, zal er veel tijd gestoken moeten worden in de uitwerking van een gedetailleerd plan. We hebben vertrouwen in de initiatiefnemers en wensen het dorp veel succes.

Behoud van de kerk

Een belangrijke kern van dit plan is het toekomstig behoud van de kerk. Als we nu niets doen, dan schuiven we de vraag over hoe we dit prachtige monumentale gebouw in de toekomst rendabel kunnen blijven onderhouden voor ons uit. Het kerkbestuur en het bisdom denken mee over de maatschappelijke functie die het kerkgebouw kan blijven vervullen. Een interessante puzzel met zowel behoud als vernieuwing inéén. Dat dit scenario effect heeft op de toekomst van het huidige gemeenschapshuis is daarmee onlosmakelijk.

Wonen

Eventuele verplaatsing van de Wis, leidt tot interessante mogelijkheden voor de bouw van appartementen voor jongeren en ouderen, eventueel in combinatie met een woonzorgconcept.

Het CDA adviseert de stuurgroep om nog eens goed na te denken over de consequenties van de bouw van zes woningen op het scouting terrein. In eerste instantie levert de verkoop van bouwgrond geld op, maar bij extra woningen naast het sportterrein, haal je letterlijk en figuurlijk potentiële bezwaarmakers in huis. Je kunt toch ook op andere locaties bouwgrond creëren?’

Sport

Bijzonder is de samenwerking die er nu al tussen de verschillende sportverenigingen is ontstaan. We zijn erg benieuwd naar de verdere uitwerking van de plannen en scenarioanalyses rondom het gebruik van de sportaccommodaties.

School

We begrijpen dat de stuurgroep ervoor gekozen heeft om de school niet direct in dit plan op te nemen. Dit zou de zaak onnodig complex maken. Desalniettemin ziet het CDA graag een berekening van een eventuele verplaatsing naar locatie Dennendijk of het Kermisplein. Hierbij rekening houdend met de exploitatie kosten bij de huidige locatie en nieuwbouw. In combinatie met woningbouw kansen bij de huidige schoollocatie.

Deze berekening kan losstaand van de huidige plannen worden uitgevoerd en zal geen invloed hebben op de snelheid van het proces.

Investering vanuit de gemeente

Het CDA waardeert de huidige inzet vanuit de gemeente en is verheugd dat zelfs de provincie actief meewerkt. Goed en noodzakelijk dat de stuurgroep gaat kijken hoe de kosten van dit plan naar beneden kunnen. Wat ons betreft is het nu ook aan de gemeenteraad, om alvast na te denken op welke manier en hoeveel we, los van de huidige begroting, kunnen en willen investeren. Hierbij ook rekening houdend met de sociaal maatschappelijke opbrengsten die aan dit plan verbonden zijn.

We investeren immers niet in stenen maar in een sociaal, sportief en gezellig dorp voor de toekomst.

Met vriendelijke groeten,
Namens CDA Mill en Sint Hubert en Dorpslijst Langenboom

Mark Janssen (fractievoorzitter)
Petra van Schayik (gemeenteraadslid)