Beste ouders en kinderen van Mill, ik wil jullie graag op de hoogte brengen van mijn voornemen te stoppen met mijn werk aan het einde van dit schooljaar op de basisschool.

Begin december 1976 ben ik als 19-jarige begonnen als kleuterleidster aan de Julianastraat in Mill. Vanwege het vertrek van een leerkracht op De Leeuwerik, in plan West, ben ik een jaar later daar naartoe gegaan. Toen nog een nieuwe school waarvan ik de deur, vele jaren later als locatieleider, symbolisch heb mogen sluiten. In al die jaren heb ik lesgegeven in de groepen 1 t/m 8. Ik vond het een uitdaging om na enkele jaren weer in een andere groep, met kinderen van een andere leeftijd, te werken.

In mijn toenmalige rol als locatieleider op De Leeuwerik heb ik mee mogen denken over hoe de nieuwe school, De LenS, eruit zou moeten komen zien. De LenS is een samenvoeging van De Leeuwerik en De Straethof.

Onze visie voor het toekomstige onderwijs was om de mogelijkheid te hebben ‘klassendoorbrekend’ te kunnen werken, vandaar dat er leerpleinen kwamen. Deze ontwikkeling is nu door ‘onderwijs anders organiseren’ al een stukje in de praktijk gebracht. Kinderen, ouders en leerkrachten zijn er enthousiast over.

Het is een prachtige basisschool voor alle kinderen van Mill geworden!

Op De LenS heb ik nog enkele jaren met kinderen mogen werken en ben ik lid van het managementteam.

Als ervaren leerkracht en ‘opleider in de school’ heb ik dit mooie vak door kunnen geven aan studenten van de PABO en het ROC. Ik heb studenten kunnen plaatsen in verschillende groepen en ze laten zien wat er zoal komt kijken in het onderwijs naast lesgeven.

Ik heb er alle vertrouwen in dat deze nieuwe leerkrachten en onderwijsassistenten het goed gaan doen. Mooi dus om nu het stokje door te geven!

Men vraagt mij wel eens of er in al die jaren veel is veranderd in het onderwijs. En ja, ik kan dit beamen. De manier van lesgeven is nu meer op niveau gericht, de kinderen en hun ouders zijn kritischer en mondiger, de studenten zijn wijzer dan wij toen waren en niet te vergeten het digitale tijdperk en andere onderwijsontwikkelingen vragen om voortdurende bijscholing. Dit kun je lastig vinden maar als je meebeweegt met de tijd is dit vooral erg stimulerend en blijf je plezier in het vak houden.

Na zoveel jaren hier gewerkt te hebben voel ik me een beetje van Mill en is Mill een beetje van mij geworden! Ik heb vele mooie herinneringen en ben dankbaar dat ik al die tijd in goede gezondheid heb kunnen werken.

Maar het is mooi geweest!

Naast mijn werk heb ik samen met Toon, mijn man, een gezin grootgebracht met drie kinderen en we hebben ondertussen drie kleinkinderen. En het is waar als men zegt dat dit prachtig is om mee te maken!

De invulling van dit 'nieuwe hoofdstuk’ moet nog wat gestalte krijgen maar dit zal geen probleem worden verwacht ik.

Kinderen en ouders van De LenS, ik kan door jullie terugzien op een mooie tijd.

Ik wil jullie daarom heel erg bedanken voor de mooie jaren en het vertrouwen dat ik van iedereen mocht ontvangen.

Mijn afscheid zal gezien deze aparte tijd voor een stukje op school zijn maar ook op een andere locatie.

Het ga jullie goed!

Juf. Els Martens.