Nu de maatregelen vanwege het coronavirus weer wat meer versoepeld worden, gaan onze kerken van onze parochie De Goede Herder, vanaf 1 juli weer open voor Eucharistievieringen waarbij dan telkens 100 personen aanwezig mogen zijn.

Het Bisdom heeft hiervoor protocollen opgesteld die de nodige aandacht vragen. Maar volgens het kabinet is het verantwoord dat maximum los te laten.

Er mag geen koor zijn, maar een of enkele zangers of zangeressen verzorgen de zang. Er mag geen samenzang zijn, dus de aanwezige gelovigen mogen niet meezingen. De gelovigen moeten bij binnenkomst van de kerk hun naam en telefoonnummer laten noteren en verklaren dat ze geen gezondheidsklachten hebben.

Ook moeten de handen ontsmet worden, waarvoor materialen bij de ingang van de kerk klaar staan. In de kerk is met stickers aangegeven, waar men kan plaats nemen; dit om de 1,50 m in acht te nemen. Ook is met pijlen de looproute in de kerk aangegeven. Voor het te communie gaan zijn voorzieningen getroffen, zodat de kans op besmetting nihil is. Ook bij het verlaten van de kerk is een looprichting aangegeven. Al deze maatregelen zijn erop gericht dat iedereen veilig en zonder kans op besmetting de vieringen kan bijwonen.

We zijn blij met deze ontwikkelingen, maar willen nog eens benadrukken dat de 1,5 meter richtlijn blijft gehandhaafd.