Afgelopen halfjaar is er meer duidelijkheid en inzicht ontstaan rondom de plannen voor woningbouw op het voormalige terrein van de Leeuwerikschool.

Opgevallen is dat na indiening van zo’n 40 zienswijzen de plannen zijn aangepast. Er wordt nu meer rekening gehouden met de ontwikkeling/toekomst van maatschappelijke voorzieningen in de buurt en wijk. Het aantal te realiseren wooneenheden is daarbij toch gehandhaafd kunnen worden. E.e.a. is tot stand gekomen door een gezamenlijk optreden van buurt en wijk. Zo zie je maar weer dat de gemeenschap waakzaam moet blijven en voor zichzelf moet opkomen. In de buurt is het inzicht gegroeid en het is te hopelijk dat dit bij het college en/of de projectontwikkelaar nu in dit geval is en duidelijk is dat er meer is dan alleen naïef de verouderde oorspronkelijke ideeën na te streven.

Met alle uren, tijd en moeite die vrijwilligersorganisaties vaak steken in het verbeteren en onderhouden van gemeenschappelijke voorzieningen t.b.v. het welzijn van hun gasten, klanten en/of mede inwoners, is het toch jammer dat juist raadsleden het vingertje opsteken om deze inwoners de maat te nemen. Het college vertegenwoordigt de gemeente en de raadsleden het volk, immers daarvoor zijn ze gekozen. Daarom mag je verwachten en zou het logisch zijn als onze gekozen volksvertegenwoordigers zich eerst eens goed lieten informeren en zich verdiepen in het wat en het waarom zaken in de gemeenschap lopen zoals ze lopen en dat men zich niet zo makkelijk moet laten kwalificeren als handlangers van het college.

Met waardering voor de verbeteringen in de nu voorliggende woningbouwplannen aan de Leeuwerikstraat/Gruttostraat ben ik er van overtuigd dat het in ons aller belang nog beter kan en beter moet. Halfwerk is geen werk zei ons moeder altijd en ik mag hopen dat onze raadsleden, waarvoor zij gekozen zijn, dan ook zich nog eens goed verdiepen in de zaak en onze belangen ondersteunen.

Harry van der Linden