Nadat het advies 8 weken voor zienswijzen ter inzage lag, werd vorige week woensdag het advies om te gaan herindelen unaniem vastgesteld. Tegelijkertijd gaven de raden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis ook een positief advies.

Wat houdt dit advies in?

Met dit herindelingsadvies zetten de vier betrokken gemeenten hun laatste lokale (gemeentelijke) stap in het wettelijke proces tot samenvoeging van één gemeente Land van Cuijk. Op basis van dit advies gaan de Commissaris van de Koning Noord-Brabant, de minister van Binnenlandse Zaken etc. en de Tweede en Eerste Kamer een oordeel vormen over opheffing van de vier afzonderlijke gemeenten en over de vorming van de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

De grootste gemeente van Brabant

Onze gemeente geeft nu alle bevoegdheden inzake herindeling uit handen en wordt afhankelijk van het besluit dat in Den haag in de loop van het jaar genomen wordt. Onze nieuwe gemeente krijgt dan 80.000 inwoners verdeeld over 29 dorpen en wordt met 324 km2 de grootste van de onze provincie.

Motie van VKP en AB’90

In deze korte vergadering werd voornamelijk gediscussieerd over een motie. VKP en AB’90 brachten gezamenlijk een motie in om de stuurgroep (burgemeesters en andere kartrekkers) te dwingen vaker en nauwgezetter informatie over de voortgang van de herindeling te verstrekken.

Kwaliteit boven snelheid

De coalitiepartijen twijfelen enigszins aan de kwaliteit van het implementatieproces (Hoe ziet onze nieuwe gemeente er straks op vele gebieden uit?). Zij vermoeden dat er meer aandacht is voor de snelheid van invoering en minder voor de kwaliteit. Mocht die kwaliteit in het gedrang komen, dan zou de herindeling op een later moment moeten ingaan, stelden zij. ‘Het Millse Burgerinitiatief’ hamerde immers op zorgvuldigheid en kwaliteit. AB’90: “Zorgvuldigheid is belangrijk, ook de 25% voorstanders van een zelfstandig Mill moeten hierbij een goed gevoel krijgen!” Tegelijkertijd werden soortgelijke moties ook in de andere raden ingediend.

Overbodig

De burgemeester achtte de motie overbodig: “De stuurgroep is heel transparant en verstrekt elke beschikbare informatie”. Het CDA voorzag ook nog geen problemen in de voortgang en stelde het volle vertrouwen in de stuurgroep. Hoewel het CDA de motie ‘sympathiek’ vond, kon zij hieraan geen goedkeuring verlenen. De motie werd met 8 tegen 4 aangenomen.

Geschiedenis

Tenslotte gaf het CDA in een lang betoog nog eens de geschiedenis van de herindeling weer. Op de tijdslijn beginnend met het Graafs Manifest en eindigend met de vaststelling van het herindelingsadvies, zag de raad nog eens alle memorabele momenten de revue passeren. Het CDA bedankte ieders inzet en zag de toekomst met vol vertrouwen tegemoet.

Met het unanieme besluit kwam grotendeels een eind aan de zeggenschap van onze gemeente Mill en Sint Hubert over haar eigen handelen en nalaten. De resterende tijd tot 1 januari 2022 zal nu ingevuld worden met hetgeen in het advies opgenomen en toelaatbaar is.

Theo van Eenbergen, AB’90