Met het oog op de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk in november 2021, zijn zeven lokale politieke partijen voornemens om samen één nieuwe politieke partij te vormen.

Afgevaardigden van de partijen LOF en VDB/LO uit Boxmeer, ABC en PLC uit Cuijk, VKP en AB’90 uit Mill en Sint Hubert en SAN uit Sint Anthonis zijn hierover na een oriëntatiefase sinds enkele weken in overleg. In dit overleg zijn partijstandpunten, zienswijzen en werkwijzen uitgewisseld en is verkend in hoeverre het mogelijk is om inhoudelijk op één lijn te komen.

De bevindingen van deze verkenning zijn teruggekoppeld naar de raadsfracties, partijbesturen en leden van de partijen. Deze geledingen hebben ruimhartig ingestemd met dit initiatief, waarop is besloten om verder te werken aan de vorming van één partij. Hiermee is de verkenningsfase afgerond.

De volgende fase begint met een plan van aanpak. Hierin zullen o.a. worden opgenomen een intentieverklaring, statuten, partijorganisatie, naamgeving en verkiezingslijst. Verder zullen in dit plan alle nader te nemen stappen worden uitgewerkt. De eerdergenoemde geledingen zullen worden betrokken bij de verdere ontwikkelingen. Over de resultaten hiervan zullen we blijven informeren.

De tijdsplanning voorziet erin dat dit plan op 1 oktober a.s. is afgerond.