Riek Janssen - van Duuren, 87 jaar is 14 maart 2020 trotse overgrootoma geworden van haar eerste achterkleindochter Liva! Kleindochter Sanne de dochter van Iny is mama geworden van Liva.

Overgrootoma Riek en Liva zagen elkaar voor het eerst door het raam. Maar nu na 4 maanden, kan overgrootoma Riek haar achterkleinkind Liva vasthouden en krijgt overgrootoma Riek een dikke lach van Liva als overgrootoma Riek een paar mooie liedjes zingt.