De gemeente Mill en Sint Hubert is voornemens de Hoevensedijk en het onverharde deel van de Schippersdijk in Mill af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Tevens is bezoeken van dit natuurgebied wat deel uitmaakt van de verborgen Raamvallei na zonsondergang niet meer gewenst.

“De twee aangegeven wegen zijn voor ons noodzakelijk om met de auto bij ons viswater te kunnen komen,” aldus het bestuur van HSV het Kanaal. “Gezien HSV het Kanaal al ruim 50 jaar hier vist en wedstrijden houdt, vinden wij als vereniging dat deze wegen behouden moeten blijven voor visliefhebbers. Wij willen de visstekken bereikbaar houden voor wedstrijden en (oudere) vissers die noodzakelijkerwijs met de auto naar de waterkant gaan. We willen als hengelsportvereniging meedenken in oplossingen, zodat alle partijen van de natuur kunnen blijven genieten en ieder zijn eigen hobby kan blijven uitoefenen.”

“Het afsluiten van deze wegen is op verzoek van Brabants Landschap,” aldus wethouder van den Boogaart. “Het gaat over de Onverharde weg langs de Raam die vanaf de brug bij Tongelaar naar de brug over het Peelkanaal loopt. Aan die wegen liggen geen andere eigenaren dan Brabants Landschap en Waterschap Aa en Maas. De onverharde wegen blijven toegankelijk voor ruiters, fietsers en wandelaars.” Brabants Landschap wil de wegen af laten sluiten omdat men last heeft van O.a. illegale activiteiten zoals stroperij en dumpingen via deze route.

Het bestuur van HSV het Kanaal vindt het jammer dat ze niet betrokken zijn bij het voornemen deze wegen af te sluiten. Zij hebben nu bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen afsluiting en hoopt met de gemeente in gesprek te kunnen om te zien of men deze wegen toch open kan houden voor de visliefhebbers. Denk bijvoorbeeld aan een ontheffing voor iedereen met een visvergunning. Het viswater is opgenomen in het overzicht van officiële Nederlandse viswateren en vissen is hier alleen met een visvergunning toegestaan. Vooral nu ook steeds meer jeugd en jongeren de sportvisserij als hobby ontdekken, hoopt HSV het Kanaal dat deze visstekken voor iedereen goed bereikbaar en behouden kunnen blijven.

Belanghebbenden kunnen tot 4 september reageren op de voorgenomen afsluiting van wegen, waarna het aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd voor een definitief besluit.