Vorige week vond alsnog de Goede Doelen Week Mill 2020 plaats. Een bijzondere klus voor de organisatie om veilig te kunnen collecteren voor zowel voor de collectanten alsmede de donateurs. Een minutieus protocol was de basis voor een veilige collecte.

Het enthousiasme van de collectanten was er dit jaar niet minder om en het bestuur is daarom trots op deze mensen die aan de basis stonden van het succes.

De inname avonden in Myllesweerd waren tot in de puntjes geregeld en de organisatie hiervan verliep naar ieders tevredenheid. Dit alles was natuurlijk onmogelijk zonder de inzet van alle vrijwilligers. Mede door de gastvrije medewerking van SCC Myllesweerd, TOP beveiliging en de Regiobank verliep alles op rolletjes, waarvoor een geweldig dankjewel zeker op zijn plaats is.

Er druppelen nog bijdragen binnen maar het resultaat mag er nu al zijn!

Het resultaat van 2019 zal geëvenaard worden, mogelijk zelfs overtroffen. Dit alles is boven verwachting van de organisatie, gezien de Coronaperikelen.

Millenaren ontzettend bedankt voor jullie giften!

In een van de komende edities van De Neije Krant zullen we het resultaat gespecificeerd naar de betreffende goede doelen nog publiceren.

Nogmaals dank aan iedereen!

Namens de 16 goede doelen,
Organisatie Goede Doelen Week Mill