Het Platform Gehandicaptenbeleid Mill (PGMill) is er om te helpen en er op toe te zien dat mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap en/of beperking erbij horen en mee mogen en moeten kunnen doen.

Het Platform is er voor alle inwoners, jong en oud, met een lichamelijke en/of geestelijke handicap en/of functiebeperking, hun familieleden, mantelzorgers en verzorgenden in de gemeente Mill en Sint Hubert. Voor verenigingen en maatschappelijke organisaties wil het Platform een constructieve gespreks- en samenwerkingspartner zijn als het gaat om belangenbehartiging en deelname aan activiteiten door de doelgroep.

Henk Kuppen uit Mill is actief bij het PGMill binnen de werkgroep toegankelijkheid, bruikbaarheid, bereikbaarheid en uitgankelijkheid. Vooral dit laatste wordt nog al eens vergeten. “Klopt, het is natuurlijk leuk dat je overal binnen kunt, maar mocht er wat gebeuren zoals brand of wat anders dan moet je snel het gebouw kunnen verlaten. En we komen nog al eens dingen tegen die niet helemaal goed zijn.” Henk noemt zaken als nooduitgangen waar tijdelijk overbodige materialen zoals meubels voor zijn gezet, een nooddeur die naar binnen toe open gaat maar ook troffen ze ooit een nooduitgang aan waar achter een trap met 24 treden was om uit het gebouw te komen. “En dat is erg lastig als je slecht ter been bent of in een rolstoel zit.”

Het PGMill komt vaak van dit soort situaties tegen als zij openbare gebouwen, winkels, horecagelegenheden en bedrijven bezoeken om de toegankelijkheid te bekijken. “Men doet dat beslist niet bewust,” vertelt Henk. “Maar men denkt er vaak gewoon niet aan dat men als ze spullen die in de weg staan even ergens anders neerzetten, dat men daarmee dan vluchtroutes kan belemmeren.” Ondernemers en beheerders van gebouwen zijn meestal graag bereid om zaken aan te passen zodat ook mensen met een handicap zonder al te veel problemen veilig binnen en weer naar buiten kunnen.

“Maar we moeten er als PGMill wel vaak op blijven hameren dat men bij het bouwen of verbouwen ook aan toegankelijkheid denkt. Ook bij zaken als het centrumplan worden we mondjesmaat betrokken. Vaak is het zo dat tekeningen en aanbestedingen al klaar zijn en dat men dan pas denkt, hé we zouden ook nog eens naar toegankelijkheid moeten kijken.” Henk vertelt dat ondernemers, vooral in horeca en winkelbedrijven steeds vaker een beroep doen op het PGMill voor advies rond verbeteringen voor mensen met een handicap. “Wij zijn altijd bereid hulp te bieden, voorlichting te geven of aanbevelingen te doen.”

Maar ook is er in prive-situaties nog wel wat te verbeteren. Henk: “Als je ziet hoe veel huizen in de avond en nacht rondom worden afgesloten met rolluiken, daar is bij panieksituaties moeilijk uit te komen. Vaak gaat het gepaard met stroomuitval in huis en hoe krijg je dan snel elektrische luiken open. Maar ook is het lastig om hulp te verlenen als alle ramen en deuren voorzien zijn van rolluiken.” Vaak heeft men voor noodgevallen een sleutel afgegeven bij kinderen of buren. “Het is dan wel zaak dat zij binnen kunnen als het nodig is. Maar vaak laat men aan de binnenkant de sleutel in het slot zitten of zelfs een knip of ketting op de deur. Hier wordt ook vaak niet aan gedacht.”

Een andere tip die Henk mee wil geven gaat over noodverlichting in huis. “Het gaat niet om hele installaties. Bij elke hobbyzaak of bouwmarkt zijn van die kleine lampjes te koop op batterijen, zelfs met een bewegingssensor, die je kunt gebruiken als de stroom uitvalt. Zo’n lampje bevestig je op de plint op bijvoorbeeld de slaapkamer, op de overloop of in de gang. Maar zo’n lampje is ook handig bij de meterkast. Als de stroom uitvalt dan ga je daar als eerste naar toe. Soms heeft men er wel een zaklampje liggen, maar het komt vaak voor dat de batterijen leeg zijn of dat de lamp even ergens anders nodig was en niet is teruggelegd. Zonder veel kosten kun je zo zaken aanpassen waar je erg veel gemak van kunt hebben.”

Meer weten?

Zie de nieuwe website van het Platform Gehandicaptenbeleid Mill via www.pgmill.nl en like hun Facebookpagina www.facebook.com/pgmillsinthubert.