Op 13 oktober 2020 heeft het college de geactualiseerde ontwerp-monumentalebomenlijst/-register 2020 vastgesteld. Dat is gebeurd op grond van de Bomenverordening Mill en Sint Hubert 2015 en de Beleidsregels Bomenverordening.

Na vaststelling wil het college ook de zogeheten "Groene kaart” (overzichtskaart) op de actuele situatie aanpassen.

U kunt de ontwerp-monumentalebomenlijst/-register 2020 met aanpassingen en de bijbehorende Overzichtskaart downloaden via www.gemeente-mill.nl.

Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn de stukken met ingang van 23 oktober 2020 gedurende zes weken ook in te zien bij de publieksbalie van de gemeente. Als u ze daar wil inzien of als u een medewerker hierover wil spreken, maak dan een afspraak via 0485 - 460 300.