De gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert werken in energieregio Noordoost-Brabant mee aan de Regionale Energiestrategie (RES). In deze strategie geven we aan hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de RES 1.0. Hierin worden de plannen van de concept-RES verder uitgewerkt. Wij willen u als inwoner graag betrekken bij dit proces. Daarom vragen wij u uw mening, zorgen, wensen en ideeën ten aanzien van de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie) te delen. Grijp uw kans om mee te praten over windenergie, zonne-energie en de toekomst van onze regio. Bezoek daarvoor uiterlijk 4 december www.hetpon.nl/RES-NOB en vul de vragenlijst in.

De komende tijd gaat de energieregio met bewoners, bedrijven, netbeheerders en andere betrokkenen verder in gesprek om de strategie te verfijnen. Een rode draad is dat Noordoost-Brabant werkt vanuit de ambitie dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar is. De betrokkenheid van bewoners is erg belangrijk voor het vervolg. Daarom heeft de regio samen met het PON een vragenlijstonderzoek samengesteld voor inwoners uit de regio. Dit onderzoek loopt t/m 4 december 2020. De resultaten en suggesties van inwoners zijn input voor de RES 1.0. De RES 1.0 moet van het Rijk uiterlijk 1 juli 2021 klaar zijn, maar de regionale overheden willen het plan al in de eerste helft van 2021 definitief vaststellen.

Landelijke opgave

Nederland is verdeeld in 30 energieregio’s. De opdracht vanuit het Rijk is om samen 35 TWh duurzame stroom op te wekken en om huizen en gebouwen duurzaam te verwarmen. Zo werken alle regio’s samen aan de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015); het verminderen van CO2-uitstoot in 2030 met de helft ten opzichte van 1990.