Foto: Cockie Kremers

Sinds medio november is er een enquête te vinden op www.gemeentelandvancuijk.nl. Hierin kunnen alle inwoners aangeven wat zij belangrijk vinden in de nieuwe gemeente, die op 1 januari 2022 officieel van start zal gaan.

De gemeenteraadsverkiezingen hiervoor staan voor 24 november 2021 op de planning. Alle inwoners van de huidige gemeente Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis kunnen de enquête invullen tot en met zondag 6 december.

“Het is een enquête op weg naar de gemeente Land van Cuijk,” vertelt burgemeester Walraven. “De vier gemeenteraden hebben vanaf het begin gezegd dat de kernendemocratie van groot belang is, omdat het een gemeente wordt van zo’n 80.000 inwoners met 29 kernen. Het is dus van belang om de dorpen in hun kracht te zetten en burgerinitiatieven een plek te geven. Op deze manier kunnen inwoners in ieder geval meepraten over wat zij belangrijk vinden.”

Kernendemocratie is een woord dat we vaak horen en lezen rond de vorming van de gemeente Land van Cuijk. Over wat men daarmee bedoelt, vertelt burgemeester Walraven: “Met bewonersparticipatie wordt bedoeld hoe je bewoners bij beleidsvorming betrekt. Zoals je weet woon ik in Langenboom; daar is het dorp zelf van start gegaan met een vernieuwend plan, maar hoe geef je daar als gemeente de ruimte voor? De vraag aan kernen en aan inwoners is nu dus: hoe zouden jullie het graag zien in de toekomst en welke rol kan de gemeente daarbij spelen?”

Alle resultaten van de enquête worden eind deze maand verwerkt. En dan? “We hebben nog steeds het voornemen om in het eerste kwartaal van 2021 fysiek naar de mensen toe te gaan. We willen dan met mensen in gesprek gaan over de inhoud en resultaten van de enquête. Aan het einde van het jaar zullen we een bidbook (red. een projectvoorstel met het doel om een project te realiseren) samenstellen wat we aanbieden aan de nieuwe gemeenteraad Land van Cuijk, zodat zij daar hun voordeel mee kunnen doen.”

Ondanks corona en alle bijbehorende maatregelen, ligt het proces voor de gemeentelijke herindeling goed op koers. “We lopen prima op schema. In Den Haag wordt het op korte termijn in de Tweede Kamer behandeld en nog voor de zomer zal daar een besluit over vallen in de Eerste Kamer. We zijn ook al bezig met de voorbereidingen voor de verkiezingen. Daar hebben we in de stuurgroep die is samengesteld uit de 4 gemeenten een presentatie over gekregen, dus we zijn voortvarend aan de weg aan het timmeren.”

De enquête nog niet ingevuld? Dit kan tot en met dit weekend, zondag 6 december. “Hierbij nogmaals de oproep: laat van je horen. In de regio roep ik altijd dat er een enorme dorpskracht is in onze gemeente, dus laat dat ook blijken vanuit deze enquête en laten we hoog gaan scoren.”

Zie www.gemeentelandvancuijk.nl.