Wanneer u een (echte) kerstboom koopt, zit die vaak verpakt in een plastic net. U kunt de kerstboom dan makkelijk vervoeren en de takken zijn goed beschermd.

Hoewel dit net van plastic is, moet het toch in de blauwe zak bij het restafval. Niet in de zak van het PMD (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken), omdat de sorteerinstallatie door dit net kan vastlopen.

Dus doe het net bij het restafval!