Jaarlijks vindt in een aantal kerken in ons land de actie Kerkbalans plaats. De bedoeling hiervan is de kerken financiële middelen te verschaffen om alle kerkelijke gebeuren mogelijk te maken.

Dit jaar hebben we in ons land te maken gehad met zeer bijzondere omstandigheden. Door het coronavirus mogen er maar 30 mensen een dienst bijwonen. Er is zelfs een periode geweest, dat er veel kerken gesloten waren gedurende een hele periode.

Gevolg is, dat er in elke geloofsgemeenschap minder geld binnenkomt, terwijl veel kosten gelijk blijven. Organisten, dirigenten moeten betaald worden, de verwarming moet branden, kortom de vaste lasten blijven nagenoeg hetzelfde, maar de inkomsten zijn veel lager.

Daarom vragen we dit jaar uw speciale aandacht voor de actie Kerkbalans. Tijdens de coronacrisis hebben we zorg voor elkaar. Laten we dat ook hebben in de kerk: omzien naar elkaar; we moeten het samen doen.