De afgelopen jaren heeft de gemeente Mill en Sint Hubert tientallen goede ideeën een kikstart mogen geven met de leefbaarheidsbijdrage. Vanaf 1 januari 2021 tot en met 1 maart 2021 kunt u weer een aanvraag indienen.

U als inwoner weet vaak zelf het beste wat er moet gebeuren om leven in uw dorp nog fijner te maken. De leefbaarheidsbijdrage dient als ondersteuning voor het op eigen kracht uitvoeren van uw goede ideeën. De mogelijkheden voor een aanvraag zijn heel breed. Op www.gemeente-mill.nl/leefbaarheidsbijdrage vindt u meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Denken in mogelijkheden

Wij begrijpen dat deze onzekere tijd twijfels met zich meebrengt over wat wel en niet haalbaar is. Wij kunnen als gemeente ook niet in de toekomst kijken, maar zijn ervan overtuigd dat we met creativiteit en flexibiliteit een heel eind komen. Samen met u zoeken we naar mogelijkheden, want de leefbaarheid van onze dorpen is nu minstens zo belangrijk als voorgaande jaren.