Aanstaande woensdag 27 januari om 19.30 uur besluiten de vier gemeenteraden in het Land van Cuijk in een gezamenlijke raadsvergadering over de huisvesting van hun nieuwe gemeente. Het voorstel: één centraal gemeentehuis op de huidige locatie van het gemeentehuis in Boxmeer. Dit voorstel is het resultaat van zorgvuldig onderzoek en uitgebreide besprekingen met de gemeenteraden.

Eén centraal gemeentehuis

De herindeling tussen de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert richt zich op een sterke, toekomstbestendige gemeente, dicht bij zijn inwoners en ondernemers. Daar hoort een gemeentehuis bij met dezelfde eigenschappen. De stuurgroep Land van Cuijk is zich bewust van het belang van de juiste keuze hierbij en heeft dan ook alle mogelijkheden en invalshoeken grondig onderzocht. Om als gemeente zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen werken, is huisvesting op één locatie het uitgangspunt.

Eisen voor het nieuwe gemeentehuis

De stuurgroep stelde een flink aantal eisen op waaraan de huisvesting van de nieuwe gemeente moest voldoen: centraal gelegen ten opzichte van de kernen en goed bereikbaar met de auto, het OV en de fiets. Bovendien moest het een gebouw met voldoende parkeergelegenheid zijn en een gebouw waar het prettig ‘binnenstappen’ is. Ook toekomstbestendigheid als werkplek was een maatstaf, wel vanuit de gedachte dat we steeds vaker plaats- en tijdonafhankelijk werken.

De keuze voor gemeentehuis Boxmeer

Met deze eisen onder de arm waren er verschillende scenario’s denkbaar: een bestaand gebouw dat nog geen gemeente-eigendom was, een van de bestaande gemeentehuizen of nieuwbouw. Bestaande geschikte gebouwen bleken er niet te zijn en nieuwbouw bleek verreweg de duurste optie. Het gemeentehuis van Boxmeer kwam na weging van alle criteria als voorkeursscenario uit de bus. Om dit gemeentehuis geschikt te maken, is een uitbreiding en interne verbouwing nodig. Voor deze verbouwing is de dienstverlening aan inwoners en ondernemers het uitgangspunt.

Tijdelijk meerdere gemeentehuizen

De verbouwing en huisvesting in het gemeentehuis in Boxmeer vraagt tijd: circa 2,5 jaar. De verhuizing is dus niet haalbaar voor de fusiedatum van 1 januari 2022. Daarom komt er een overgangsperiode waarin gebruik wordt gemaakt van de bestaande gemeentehuizen.

Bijwonen openbare vergadering Land van Cuijk-raad

Tijdens de gezamenlijke raadsvergadering op woensdag 27 januari zullen de gemeenteraden, na eerdere beeld- en oordeelsvorming over de huisvesting, overgaan tot besluitvorming. De stuurgroep conformeert zich aan de uitkomst. Door de huidige maatregelen vindt de vergadering van de vier raden niet in de raadszaal plaats, maar digitaal. De vergadering van de Land van Cuijk-raad is een openbare vergadering waarbij vanuit huis meegekeken kan worden. Wilt u de vergadering bijwonen dan kunt u dit doen via de link https://channel.royalcast.com/gemeenteboxmeer/#!/gemeenteboxmeer/20210127_1.