Nog steeds staan alle activiteiten van de ZorgSchakel stil. Maar dat wil niet zeggen dat wij stilzitten.

In deze moeilijke periode blijft de ZorgSchakel activiteiten organiseren. Uiteraard corona proof. In een tijd waarin we veel thuis zijn slaat soms de verveling toe. Om dit te voorkomen heeft ZorgSchakel Sint Hubert een doe-boek gemaakt.
Een boek met puzzels, rebussen, terug naar vroeger, feiten en fabels, een kleurplaat enz. Kortom: een boekwerk voor elke leeftijdscategorie.

Wij wensen onze leden en vrijwilligers veel plezier met het boek.

Bestuur ZorgSchakel Sint Hubert