Foto: Cockie Kremers

Het jaar 2021 is alweer enige weken oud. We hebben elkaar een zalig of gelukkig Nieuwjaar toegewenst en onze beste wensen voor het nieuwe jaar aangeboden. Het voorbije jaar was voor de meeste onder ons een moeilijk, onzeker en verdrietig jaar, ook voor onze geloofsgemeenschap. Het is niet zonder redenen dat wij hopen dat 2021 ook voor onze parochie “De Goede Herder” met zijn 5 geloofsgemeenschappen een goed en gezond jaar wordt.

Het perspectief is er: er is licht aan het eind van de tunnel nu een vaccin hulp biedt, maar de tunnel is nog lang en er wachten ons nog steeds donkere weken. Laten we elkaar niet neer somberen, maar opbeuren.

Als dorpsgemeenschap met zijn harde lockdown moeten we al het mogelijke doen om de kwaliteit van het parochiewerk met zijn vele vrijwilligers op peil te houden. We moeten waakzaam blijven dat onze geloofsgemeenschappen financieel gezond blijven.

Een groot gedeelte van de inkomsten komt voort uit de jaarlijkse “ Actie Kerkbalans” dat eind januari – begin februari gehouden wordt. Onze kerkgebouwen, die van geen enkele instantie subsidie ontvangen, kunnen alleen door gezamenlijke inspanning van onze dorpsgenoten in stand worden gehouden. Daarom is uw financiële bijdrage en uw morele steun hard nodig!

Het mooie kerkgebouw, dikwijls het centrum van onze dorpen is een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een oriëntatie in ons landschap, een blikvanger, een plek om samen te komen om te vieren en te geloven. Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Al generaties lang is de kerk voor velen een baken: een markant herkenningspunt in onze dorpen. Ook mensen die geen speciale binding met de kerk hebben, waarderen de kerk toch vaak als ontmoetingsplek, want in de kerk wordt gebeden, gezongen, getrouwd, gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om hun geloof in God maar ook om hun levenservaring te delen. Een plek ook om stilte rondom je heen te ervaren.

Door te doen waar ze al eeuwenlang voor staat is de “Actie Kerkbalans” gepland onder het motto: “Geef vandaag voor de kerk van morgen” Zo behouden we samen wat waardevol is, ook voor de toekomst.

Help mee en geef aan uw kerk wat u kunt missen. Elke gift, groot of klein, is welkom. Het geld dat u geeft voor uw kerk is voor het behoud, onderhoud en het voortbestaan. Het is een investering in de kerk van nu en de kerk van morgen. Een investering in de kwaliteit van ons samen leven. De K van kerk is niet voor niets ook de K van kwaliteit van leven in onze dorpen. In de kerk gaat het er niet om wat je bezit of presteert maar om wie je bent. Alleen met elkaar kunnen wij onze parochie “De Goede Herder”met zijn kerken in stand houden en maakt u het mogelijk dat de Kerk haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Dat is van waarde, van blijvende waarde, want we behouden samen wat waardevol is.

Graag danken wij allen die jaar-in- jaar uit hun bijdrage leverden in de kosten van onze parochie en uit eigen beweging hun kerkbijdrage verhoogden na een voor ons zo’n moeilijk jaar. Laten we elkaar blijven helpen, wat meer na elkaar omzien met een bemoedigend woord. Vol goede moed gaan we hoopvol verder onder Gods onmisbare zegen.

Parochie- bestuur, De Goede Herder.

*Gemakshalve treft u onderstaand het banknummer van uw kerk aan*:
Mill: NL05RAB00134301897 R.K. Parochie De Goede Herder
Wilbertoord: NL21RAB00134301900 R.K. Parochie De Goede Herder
Langenboom: NL06RAB00126900779 R.K. Parochie De Goede Herder
Sint Hubert: NL72RAB00123991919 R.K. Parochie De Goede Herder
Haps: NL74RAB00119102307 R.K. Parochie De Goede Herder

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat tel. 0485-451282.