Foto: Cockie Kremers

Sinds afgelopen zondag 14 februari is er volop commotie rond mogelijke ontwikkelingen in natuur- en recreatiegebied de Kuilen tussen Mill en Langenboom. Het betreft hierbij niet de krakers die sinds begin deze maand bezit hebben genomen van het clubgebouw van MSC Mill, maar een petitie (www.reddekuilen.petities.nl) die is opgesteld om de komst van een groots vakantiepark tegen te houden. Voor velen, vooral voor een aantal direct omwonenden, kwam dit plan, wat begin deze maand bij de gemeente Mill en Sint Hubert is ingediend, als een donderslag bij heldere hemel.

De omwonenden die de petitie zijn gestart hebben contact gehad met de betreffende ondernemer die het vakantiepark op de Kuilen zou willen realiseren. In dit plan staat volgens de betreffende omwonenden o.a.: “De ingediende plannen betreffen een vakantiepark bestaande uit 200 ruime campingplaatsen en ‘tiny houses’ inclusief sanitaire voorzieningen per campingplek, een restaurant met 80 plekken met daarnaast een terras voor 150 personen, een evenementenzaal én exploitatie van het strandbad.” De initiatiefnemers van de petitie willen geen aanvullende commerciële exploitatie van natuurgebied De Kuilen en hebben geen behoefte aan een grootschalig verdienmodel in dit mooie stukje Langenboom. Dat schrijven zij in hun ingezonden brief in De Neije Krant van dit weekend, ook gisteren geplaatst hier op inmill.nl.

De gemeente beschikt over een beperkt onderhoudsbudget voor de Kuilen en is dus op zoek naar alternatieven voor het beheer en de financiering. “Een ondernemer heeft de gemeente benaderd,” aldus een woordvoerder van de gemeente Mill en Sint Hubert. “De ondernemer heeft een principeverzoek ingediend. Dat wordt momenteel beoordeeld. De ondernemer zal zijn plan ook aan de omgeving presenteren. Als het plan haalbaar zou kunnen zijn, al dan niet in aangepaste vorm, zal een bestemmingsplan procedure nodig zijn, gevolgd door een omgevingsvergunning procedure.” De omgeving van de Kuilen is overigens al ruim 10 jaar geleden in de gemeentelijke structuurvisie opgenomen als mogelijke locatie voor verblijfsrecreatie.

Er moet qua vergunningen en wijziging van bestemmingsplan dus nog wel het een en ander gebeuren voor er daadwerkelijk op de Kuilen een vakantiepark gebouwd kan worden. Maar omwonenden zijn er niet gerust op. Dit vooral na contact met de ondernemer die het initiatief voor het vakantiepark heeft genomen. “Deze ondernemer heeft bevestigd dat de gemeente zeer positief is over zijn plannen. Hij verwacht dat het principeverzoek wordt goedgekeurd. Dit betekent dat de wijziging van het bestemmingsplan voor de Kuilen en de vergunningsaanvragen in gang worden gezet.” De petitie werd binnen 2 dagen al ruim 3000 keer ondertekend.

Naast de commotie rond de mogelijke realisatie van een vakantiepark, speelt ook de zaak rond krakers van het MSC Mill clubgebouw op de Kuilen. De gemeente hoopt dat de krakers zelf hun biezen pakken en zij zelf een einde maken aan het illegaal gebruik van dit clubgebouw. Men is ondertussen wel juridische stappen aan het voorbereiden mocht dit niet gebeuren.

In het L.O.M.-radioprogramma Het 12uurtje is aanstaande zondag een interview met een van de omwonenden van de Kuilen rond de opgestelde petitie. Het programma is tussen 12.00 uur en 14.00 uur te beluisteren via de Lokale Omroep Mill en ook wereldwijd via www.het12uurtje.nl.