Foto: Cockie Kremers

Op 14 februari werd door diverse omwonenden van natuur- en recreatiegebied de Kuilen in Langenboom een petitie gestart. Dit om een signaal af te geven dat zij niet zitten te wachten op een groots vakantiepark. Binnen een week werd deze petitie bijna 4000 keer ondertekend. “Wij zijn positief verrast over alle reacties die we binnen hebben gekregen en de grote hoeveelheid ondertekeningen,” vertelt Marlin van Hal. Zij is één van de initiatiefnemers van de petitie.

Al sinds de zand- en grindwinning bij de Kuilen gestopt zijn werd er nagedacht over de toekomst van dit gebied. Hiervoor is een toekomstvisie opgesteld. “Als omwonenden waren we daar ook bij betrokken en uitgenodigd op het gemeentehuis. Daar zijn verschillende sessies georganiseerd. Maar wat er al lang speelt, is dat veel omwonenden zich niet herkennen in dat visiedocument en de verslagen van bijeenkomsten. De meningen die in de verslagen aan de omwonenden zijn toegedicht, werden door de aanwezige mensen niet herkend. Het visiedocument komt dus niet overeen met de daadwerkelijke opinie.”

In de genoemde toekomstvisie worden mogelijkheden omschreven die er zijn in dit gebied. Ook verblijfsrecreatie wordt daarin genoemd. Maar toen omwonenden de plannen van een vakantiepark via-via onder ogen kregen, schrok men er toch wel van. “Ik heb met de betreffende ondernemer gesproken en het is oprecht een heel mooi plan. Maar we verschillen van mening over of de Kuilen wel de juiste plek is om dit uit te voeren.” Marlin ziet wel de economische voordelen voor bijvoorbeeld andere ondernemers in onze gemeente bij de komst van een dergelijk vakantiepark en extra toeristen. “Maar als je kijkt naar gebied de Kuilen en de voordelen in de huidige vorm die dat met zich meebrengt voor de leefbaarheid van de inwoners van onze gemeente, dan vind ik het geen goed besluit om zo’n groot commercieel plan juist op die plek neer te zetten. We leveren dan te veel in.”

Naast dat de initiatiefgroep van Red de Kuilen dit vakantiepark niet ziet zitten, wil men het hele visiedocument van tafel. “Deze petitie is geen petitie tegen de betreffende ondernemer. We doen een appèl op de gemeente om dit gebied te beschermen zodat het gebied gebruikt kan blijven worden in het belang van de inwoners. Als eerste zou de gemeente nu geen akkoord moeten geven op het principe verzoek van dit grootschalige vakantiepark. Maar fase twee is om dat visiedocument van tafel te krijgen. Geen van de omwonenden waarmee wij nu in contact zijn herkennen zich daarin.” Vooral dat er in het document gesproken wordt over verblijfsrecreatie willen de betreffende omwonenden uit het document hebben. “Er staat letterlijk in het document dat alles wat er gebeurt in het belang moet zijn van de inwoners van de gemeente. Verblijfsrecreatie is per definitie voor mensen van buitenaf. Het visiedocument moet dus van tafel.”

Marlin geeft aan dat men best mee wil denken over de exploitatie van de Kuilen zodat het mogelijk minder drukt op de begroting. “Maar we zullen geen haarbreed toegeven op het punt dat de Kuilen een verdienmodel moet worden. Het is niet zo dat wanneer het 100 in plaats van 200 huisjes worden dat het dan wel een goed idee is op de Kuilen. Alles wat daar gebeurt moet een toegevoegde waarde zijn voor inwoners van de gemeente. Verblijfsrecreatie voegt niets toe voor mensen die hier wonen.”

Beluister het hele interview met Marlin van Hal via de podcast van Het 12uurtje. Dit kan via Spotify, Appel podcast of www.het12uurtje.nl. Zie ook www.reddekuilen.petities.nl.