Artsen, microbiologen en huisartsen die zich met COVID-19 bezig houden, hebben inmiddels veel geleerd. Werden met COVID-19 besmette patiënten die zich op een spoedeisende hulp meldden in de eerste coronagolf min of meer automatisch in het ziekenhuis opgenomen, nu wordt eerst gekeken of opname wel nodig is. Onder bepaalde voorwaarden kan een patiënt met corona gewoon thuis behandeld worden.

Het feit dat een deel van de coronapatiënten thuis kan worden behandeld verlicht de druk op de ziekenhuizen. Ook in de regio Oss-Uden-Meierijstad hebben Bernhoven, huisartsen en thuiszorgorganisaties afspraken gemaakt om een deel van de COVID-zorg in de eerste lijn (bij huisarts en thuiszorg) onder te brengen.

COVID thuiszorg

Zij hebben daarvoor een protocol opgesteld. Dit protocol helpt zorgverleners om een juiste inschatting te maken wie in aanmerking komt voor thuiszorg en wat er geregeld moet worden om de behandeling thuis georganiseerd te krijgen. Dit protocol gaat in op woensdag 10 maart.

Wanneer een patiënt te kwetsbaar is om naar een ziekenhuis te worden doorgestuurd ontvangt deze patiënt de benodigde zorg thuis. Deze thuisbehandeling bestaat veelal uit het toedienen van zuurstof, mogelijk gecombineerd met medicijnen. Gaat de patiënt erg achteruit dan volgt zo nodig een opname op een COVID afdeling in een van de verpleeg-verzorgingshuizen in de regio.

Wanneer een COVID patiënt zich bij de spoedeisende hulp meldt, dan beoordeelt de arts de toestand van deze patiënt. Is de patiënt stabiel dan gaat de patiënt naar huis, zo nodig krijgt de patiënt een zuurstofcilinder mee naar huis, in combinatie met medicijnen. Op dat moment neemt de huisarts de behandeling over. De thuiszorg ondersteunt de patiënten hierbij.

Dan is er nog een groep patiënten die wél in het ziekenhuis wordt opgenomen. Zodra hun toestand echter weer stabiel is en ziekenhuiszorg niet meer nodig is, mag ook deze categorie terug naar huis. De huisarts neemt het vervolg van de behandeling (zo nodig met zuurstof en/of medicijnen) dan over.

Speciaal team

Voor de COVID thuiszorg is een technisch thuiszorgteam samengesteld door thuiszorgorganisatie Pantein. Dit team is gespecialiseerd in hoog complexe zorg. Zij bezoeken de patiënten maximaal drie keer per dag thuis. Daarbij staan zij in voortdurend contact met de huisarts voor wederzijds overleg, advies en ondersteuning.