Foto: Cockie Kremers

Medio februari startten enkele omwonenden van natuur- en recreatiegebied de Kuilen in Langenboom een petitie. Dit om de plannen voor de realisatie van een groots vakantiepark onder de aandacht te brengen en hun ongenoegen erover aan te geven. Ondertussen is deze petitie (te vinden via reddekuilen.petities.nl) al ruim 4200 keer ondertekend. Ook Milieuvereniging Land van Cuijk is geen fan van dit plan.

“De initiatiefnemer van het plan kwam naar ons toe,” vertelt Geert Verstegen uit Sint Hubert die al lange tijd betrokken is bij de milieuvereniging. “We hebben een zeer constructief gesprek gehad, maar ik heb wel meteen aangegeven dat hij wel op een hele lastige plek wilde gaan zitten. Toen had ik de zaak nog niet goed bestudeerd. Toen ik dat wel had gedaan, waren we er zeker van: dit kan daar echt niet.” De locatie waar het vakantiepark zou komen is een zeer kwetsbaar stukje natuur. “Het zit precies op de verbinding tussen de Langenboomse bossen en de Kuilen. En één van de factoren waarom de biodiversiteit tegenwoordig enorm onder druk staat, is dat de natuur veel te weinig onderlinge verbindingen heeft. De intensieve recreatie die daar volgens het plan gewenst is en de ontsluiting richting de Graafseweg, snijdt als het ware als een mes dwars door dat gebied.” Geert licht toe dat ook een andere ontsluiting niets zal veranderen aan hun standpunt dat een vakantiepark op die locatie absoluut ongewenst is.

Met hetgeen er nu op de Kuilen gebeurt qua recreatie kan Geert prima leven. “Ja prima, vooral zo doen, maar de verbinding herstellen is wel belangrijk. Destijds kwam daar de motorcross. Die kwamen daar overigens gewoon illegaal, want dat gebied had de bestemming ‘natuur’. Daar ben ik zelf bij geweest en er zijn toen afspraken gemaakt dat we dat gebied 20 jaar gunden aan de motorcross en het dan weer terug aan de natuur zouden geven. En dat is gebeurd. Een man een man, een woord een woord.” Na het sluiten van het motorcircuit kreeg Geert reacties dat het eigenlijk een crossbaan was. “Maar hier zat de bestemming ‘natuur’ op en dan is het aan het college om de bestemming uit te voeren en aan de raad om te controleren of het college dat goed doet.”

Over dit onderwerp spraken we zondag 7 maart met Geert Verstegen in het L.O.M.-radioprogramma Het 12uurtje. Hij deed ook nog een oproep aan agrariërs om te reageren: “Ik bemoei me ook met stikstof en zit in de stikstofwerkgroep. Daar krijg ik nog wel eens vragen van de universiteit met name van studenten, die zijn op zoek naar boeren om te horen hoe zij omgaan met de stikstofcrisis. Maar ik kan die niet vinden. Dat heeft er ook wel mee te maken dat die interviews vaak in het Engels zijn. Dus mocht een boer dat leuk vinden en kan hij een beetje Engels, dan kunnen ze bij mij terecht en leg ik wel een lijntje. Anders wordt het een eenzijdig verhaal als wij maar alleen vertellen hoe het is.”

Beluister het hele interview met Geert Verstegen via de podcast van Het 12uurtje op o.a. Spotify of Apple podcast. Ook op de podcastpagina van Het 12uurtje is het terug te vinden via www.het12uurtje.nl.