Op maandag 15 maart hebben vijftien gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant het Schone Lucht Akkoord ondertekend.

Er was sprake van een hybride bijeenkomst: in Dome-X in Oss waren wethouder Johan van der Schoot (gemeente Oss), wethouder Huub Bellemakers (gemeente Sint-Anthonis) en gedeputeerde van provincie Noord-Brabant Elies Lemkes fysiek aanwezig. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven en de wethouders/betrokkenen van de andere gemeenten waren digitaal aanwezig bij de ondertekening. Het gaat om de gemeenten Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Heusden, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Michielsgestel en Vught. Bernheze, ’s-Hertogenbosch, Sint Anthonis en Uden ondertekenden het SLA al eerder.

Trots om als regio te tekenen

Schone lucht is van levensbelang voor iedereen. Dat onderschreef ook wethouder Van der Schoot van gemeente Oss in zijn introductie. “En hoewel er sinds 1990 al veel positiefs gebeurd is op het gebied van luchtkwaliteit, moet er nog een hoop gebeuren. En het belangrijkste is dat we dat samen doen. Omdat luchtkwaliteit zich niet aan landelijke of regionale grenzen houdt, is het daarom extra goed om dit samen als regio op te pakken. Daarom zijn wij ook blij en trots dat we als regio Noordoost-Brabant het Schone Lucht Akkoord ondertekenen.”

Krachtig verhaal

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven sprak na het woord van Van der Schoot tevens haar bewondering uit over de regionale ondertekening van het Schone Lucht Akkoord. “De regio vertelt in deze een sterk en krachtig verhaal. Ik ben zelf afkomstig uit deze regio en weet hoe zeer de regio te maken heeft met uitdagingen op het gebied van gezondheid, zoals de Q-koorts en nu ook COVID-19. Gezondheid is één van de belangrijkste speerpunten in het Schone Lucht Akkoord en juist daarom is het zo goed dat de gemeenten uit deze regio zich collectief bij het SLA aansluiten. Ik wil bij deze dan ook een groot compliment naar de regio Noordoost-Brabant uitdragen.”

Betrokkenheid burgers

Ook gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant Elies Lemkes onderstreept hoe belangrijk het is om de krachten te bundelen. “Als we willen dat de lucht schoner wordt, moeten we dat samen doen. Brabant moet een veilige en gezonde omgeving zijn en schone lucht is hiervoor een basiswaarde.” De betrokkenheid van de burgers is enorm, zo stelt Lemkes. “Door middel van burgerparticipatie in de vorm van allerlei pilots, wordt het resultaat ook alleen maar beter..”

Anker meetpunt

Sint Anthonis is een van de gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant die het SLA reeds ondertekend heeft. Huub Bellemakers, wethouder van deze gemeente, had echter nog een leuke mededeling te onthullen tijdens de hybride ondertekening. “Het is namelijk zo dat onlangs officieel bekend is gemaakt dat er een anker meetpunt van het RIVM is binnengehaald in onze regio”, aldus een trotse Bellemakers. “Het is fijn dat dit zo kort volgt op het aansluiten van Noordoost-Brabant als regio bij het SLA. We merken met zijn allen ook een groot draagvlak in de regio en we zien allen een doel voor ons om een permanente verbetering van de luchtkwaliteit te bewerkstelligen. Gezondheidswinst is hierin de beste en meest betrouwbare graadmeter.”
De luchtkwaliteit wordt in gemeente Sint Anthonis onder andere gemeten door sensoren. “Op dit moment loopt in de gemeente een pilot met sensoren die de luchtkwaliteit meten”, vertelt Bellemakers. “Het feit dat het ankermeetpunt van het RIVM nu ook binnen is in de regio, zal dit alleen maar meer ondersteunen.”

Met zijn allen aan werken

Voorafgaand aan de officiële ondertekening stelde wethouder Van der Schoot nog een vraag aan de staatssecretaris: “Hoe betrek je mensen eerlijk en open en hoe kunnen we onrust hieromtrent goed managen?” Van Veldhoven gaf hierbij aan: “Ik geloof in transparantie van politieke besluitvorming, mensen meenemen, het openbaar maken van data en aan de burgers duidelijk maken dat niet alles morgen opgelost moet en kan zijn. We zullen hier met zijn allen aan moeten werken om het gewenste resultaat te behalen. De ondertekening van Noordoost-Brabant sluit hierbij uitstekend aan.”