De toenemende vergrijzing, oplopende arbeidstekorten en stijgende kosten in de zorg zetten de beschikbaarheid en kwaliteit van zorg onder druk. Achttien gemeenten in Noordoost-Brabant -waaronder Grave, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Boxmeer en Sint Anthonis- en zorgverzekeraar VGZ gaan de komende jaren nauw samenwerken om deze grote uitdagingen op het gebied van zorg en ondersteuning het hoofd te bieden.

Uitgangspunt in de samenwerkingsagenda is dat de inwoner de juiste zorg ontvangt, op het juiste moment en op de juiste plaats. De regio wil hierbij de beweging van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en welbevinden’ verder versterken. De samenwerking richt zich op de thema’s ouderen, geestelijke gezondheidszorg (ggz) en preventie.

Ouderen met dementie

Bij het thema ouderen staat de opgave ‘Passende zorg en ondersteuning voor ouderen met dementie en hun omgeving’ centraal. Binnen de regio Noordoost-Brabant blijkt bijvoorbeeld dat zelfstandig wonen en verpleeghuiszorg voor ouderen niet goed op elkaar aansluiten. Daarom willen gemeenten en VGZ meer psychosociale ondersteuning voor ouderen met dementie organiseren.
Bij het thema ggz zal de aandacht vooral uitgaan naar passende zorg en ondersteuning voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). In de zorg en ondersteuning voor deze doelgroep is de afgelopen jaren veel veranderd. De samenwerking voor deze doelgroep moet er toe leiden dat er geen kwetsbare mensen tussen wal en schip raken.

Leefstijlverbetering

Wat betreft het thema preventie richten de partijen zich op het terugdringen van overgewicht, roken en drugs- en alcoholgebruik. Met name het aantal mensen met overgewicht blijkt in deze regio sterker te stijgen dan in de rest van het land. De samenwerkingsagenda richt zich naast leefstijlverbetering op het achterhalen van de oorzaken van ‘ongezond gedrag’.

Eerste stap

De samenwerking tussen de gemeenten en VGZ maakt deel uit van een landelijke afspraak om regionaal samenwerkingsstructuren op te zetten. Per regio trekken de gemeenten samen op met de preferente zorgverzekeraar. In de regio Noordoost-Brabant is dat VGZ. Ook zorgverzekeraar CZ en de door de gemeenten gecontracteerde zorgaanbieders nemen deel aan de samenwerking. De samenwerkingsagenda is daarbij een eerste stap. Door het medisch en sociaal domein beter met elkaar en met de zorgbehoefte van inwoners te verbinden ervaren inwoners minder schotten en houden we de zorg ook in de toekomst betaalbaar.