Ik wil graag reageren op de ingezonden brief van de Dorpsraad Langenboom in de Neije Krant van vorige week. Daarin geven zij hun visie op de toekomst van de Kuilen.

Wat hier als een 10-stippenplan vermeld staat en door de Gemeente Mill in 2019 is meegenomen in de gebiedsvisie “De Kuilen”, is een in 2018 door de Dorpsraad geformuleerde visie. Inzichten en meningen kunnen in de loop der jaren veranderen of bijgesteld worden. Draagvlak kan toe- of afnemen. Voortschrijdend inzicht is geen zwakte maar wijsheid.

In de laatste alinea van het artikel wordt gesuggereerd dat deze visie van de Dorpsraad overeenkomt met het inzicht van de initiatiefnemers en ondertekenaars van de petitie “ red de Kuilen” door er aan toe te voegen dat een grootschalig vakantieplan niet goedgekeurd moet worden. Daarmee zeggend dat o.a. stip 7 en 9 wél onderschreven wordt. Dat klopt volgens mij niet.

Kleinschalige dag- en verblijfsrecreatie (bed & breakfast, groepsaccomodatie, minicampingkleinschalig kamperen), een restaurant op een A-locatie (gericht op een exclusievere doelgroep), een gebied dat qua landelijke uitstraling en sfeer moet excelleren en een nieuwe entree aan de Graafseweg wat gezien kan worden als een belangrijke kans. Wie suggereert dat al deze punten wél omarmd worden door de ondertekenaars, heeft de petitie niet goed gelezen. Want hierin staat letterlijk dat het een verzoek is om: “het natuurgebied De Kuilen te beschermen in zijn huidige vorm, met het oog op de natuur en kleinschalige recreatie voor de bewoners van de Gemeente Mill & St. Hubert”. Dáárvoor klommen 4.247 ondertekenaars in de pen.

Verder wordt er in de visie naar mijn idee de nadruk té veel gelegd op het belang van Langenboom en de Langenboom-ers. Een visie over zo’n prachtig, gemeentelijk natuurgebied als de Kuilen hoort dorps-overstijgend te zijn. De Kuilen zijn niet alleen van Langenboom.

Door het stippenplan van 2018 nu letterlijk te publiceren zegt de Dorpsraad dat ze nog steeds achter deze visie staat. En daarmee wordt niet geluisterd naar 4.247 ondertekenaars. Dat is erg jammer want Dorpsraad Langenboom Eigen Kweek (samengaan staat “in de steigers” zoals te lezen is op de site van de Dorpsraad) heeft al en kan nog veel betekenen voor in- en omwonenden maar dan moet men soms wel van zijn eigen gelijk af durven te stappen.

Ook een college en gemeenteraad die zichzelf serieus neemt, moet handelen op grond van de laatste stand van zaken en dat wat de burger werkelijk wil. Niets is in beton gegoten als de echte wil aanwezig is om veranderingen door te voeren. Een gemeentelijk bestuur is het oog en het oor van de burger en diezelfde burger heeft volgens mij op niet mis te verstane wijze (lees petitie) blijk gegeven dat het groter groeien en exploiteren van de Kuilen ongewenst is.

Marga de Vet-Meulepas