In 2008 kwamen wij in de Dr. Arntzstraat wonen en wat ons al snel opviel was de zeer slecht begaanbare trottoirs.

Voor bewoners die niet zo goed ter been waren, was het niet te doen om over het trottoir veilig te lopen, door de wortelgroei van de bomen die de stoeptegels opdrukten.

Het eerste contact met de gemeente over de problemen die er speelde zijn gelegd medio augustus 2012. We hebben gevraagd wanneer deze straat voor onderhoud in aanmerking kwam. Na wat speurwerk kwamen we erachter dat dit jaar de renovatie van onze straat van het investering schema was gehaald in het kader van de financiële bezuinigen die nodig waren in onze gemeente. Het gevolg was, dat dit later zou gaan gebeuren, maar wanneer was niet aan te geven. Na een gesprek met de wethouder heb ik een brief ontvangen waarin stond dat de Melkweg Vloetsestraat en Ringerstraat opnieuw ingericht zijn. De staat van de Dr. Arntzstraat was nog prima, aldus de briefing.

Ondertussen kwamen er steeds meerdere klachten, er werden toen herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het trottoir. Deze werkzaamheden werden steeds herhaald indien nodig. Voor de toekomst was dit geen structurele oplossing.

Na overleg met de ambtenaren, is ons ter ore gekomen om eventueel aan de zijde van de oneven nummers, de bomen te kappen en het trottoir te herstellen. De overige reconstructie werkzaamheden worden dan op een nader te bepalen tijdstip uitgevoerd maar zeker niet voor 2022.

Dat was toen de aanleiding om contact te zoeken met het Verkeersplatvorm. De toenmalige voorzitter is ter plekke de situatie in ogenschouw komen nemen, en kwam tot de conclusie dat hier wel degelijk snel iets moest gaan gebeuren. Helaas duurde het lang voor er daadwerkelijk een signaal kwam wat er ging gebeuren.

De bottelnek was uiteindelijk toch het financiële plaatje. Het college heeft daarna samen met instemming van de raad, uiteindelijk geld naar voren kunnen halen zodat alles in de straat gelijktijdig uitgevoerd kon worden.

Het kwam in 2019/2020 in een stroomversnelling, en onze ideeën zijn in de plannen zo veel als mogelijk mee genomen. Er waren 3 varianten. Uiteindelijk is gekozen voor variant 3, met aan een zijde een groenstrook met bomen en de andere kant een breder trottoir met straatlantaarns.

Begin Februari 2021 is Infrascoop begonnen met de reconstructie, met wat stagnatie door het winters weer is de zaak eind maart afgerond.

Zeker willen we niet onvermeld laten en een pluim waard is, is dat er prima overleg tussen de gemeente, buurtbewoners en Infrascoop (grond-weg-waterbouw) is geweest tijdens de werkzaamheden.

Wat we ook niet onvermeld willen laten is dat degene die het werk ter plekke uitvoerde, regelmatig op koffie, warme chocomelk en worstenbroodjes werden verrast door de bewoners van de straat, dit werd zeer gewaardeerd.

De bewoners van de Dr. Arntzstraat zijn na het voltooien van deze renovatie zeer tevreden met het eindresultaat.

Tot slot, namens alle bewoners willen we iedereen bedanken die meegewerkt hebben aan dit prachtige project.

Geschreven door Harrie van der Linden.